Μελέτη της αναγωγής του CO2 μέσω ομογενούς οξειδοαναγωγικής φωτοκατάλυσης

Περίληψη

Ο μηχανισμός της αντίδρασης, για την φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 σε CO που καταλύεται από τα οκταεδρικά σύμπλοκα [(en)(CO)3Χ(Cl)] (όπου en = αιθυλενοδιαμίνη, Χ = Re(Ι), Ru(ΙΙ), Os(ΙΙ)) και τα επίπεδα τετραγωνικά σύμπλοκα Pt(II) με γενικό τύπο [Pt(5-R-dpb)X] (dpb = 1,3-δι(2-πυριδυλο)βενζολικό ανιόν, R = H, N,N-διμεθυλανιλίνη, θειοφαίνιο, διαζαβορινίνη, X= Cl-, Br-, I-, SCN-, CO2CF3), παρουσία τριαιθανολαμίνης R3N (R = CH2CH2OH), (TEOA) σε διαλύτες DCM και DMF, μελετήθηκε σε βάθος με τη χρήση της υπολογιστικής μεθόδου DFT. Υπολογίστηκε η γεωμετρία όλων των ενδιαμέσων (Intermediates) και των μεταβατικών καταστάσεων (Transition States), τα ενεργειακά προφίλ και τα θερμοδυναμικά δεδομένα των καταλυτικών κύκλων, διάφορων πιθανών μονοπατιών της αντίδρασης αναγωγής του CΟ2 σε CO με τα υπό μελέτη καταλυτικά συστήματα. Η διαδικασία αναγωγής του CO2 σε CO θεωρείται ότι εξελίσσεται σε δύο κύρια στάδια, το πρώτο του φωτοκαταλυτικού/αναγωγικού σταδίου και το δεύτερο του κύριου καταλυτικού κύκλου. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The reaction mechanism for the photocatalytic reduction of CO2 to CO catalyzed by the octahedral complexes [(en)(CO)3X(Cl)] (en = ethylenediamine, X = Re(Ι), Ru(ΙΙ), Os(ΙΙ)) and the planar square complexes Pt(II) with the general formula [Pt(5-R-dpb)X] (dpb = 1,3-di(2-pyridyl)benzoyl anion, R = H, N,N-dimethylaniline, thiophene, diazaborinine, X = Cl-, Br-, -I-, -SCN-, -CO2CF3), in the presence of triethanolamine R3N (R = CH2CH2OH), (TEOA) in DCM and/or DMF solvent, were studied in depth using the computational DFT method. The geometry of all intermediates and transition states, the energy profiles and thermodynamic data of the catalytic cycles of several possible pathways of the CO2 to CO reduction reaction with the catalytic systems under study were calculated. The CO2 to CO reduction process is considered to proceed in two main steps, the first of the photocatalytic/reduction step and the second of the main catalytic cycle. The different reaction pathways studied start with the acti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56930
ND
56930
Εναλλακτικός τίτλος
Study of CO2 reduction by homogeneous redox photocatalysis
Συγγραφέας
Σαράντου, Αντωνία-Γεωργία (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυικής Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσίπης Αθανάσιος
Χατζηκακού Σωτήριος
Μήλιος Κωνσταντίνος
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Μάνος Εμμανουήλ
Σταματάτος Θεοχάρης
Τζέλη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ανόργανη και Πυρηνική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοκατάλυση; Αναγωγή CO₂; Σύμπλοκα ρηνίου (V); Σύμπλοκα ρουθηνίου; Σύμπλοκα λευκόχρυσου (II); Σύμπλοκα Os
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.