Εγκληματικότητα και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Περίληψη

Πρόκειται για μία μελέτη η οποία παρουσιάζει εγκληματολογικό και ποινικό ενδιαφέρον. Εγκληματολογικό ενδιαφέρον, διότι η μελέτη της προβολής της εγκληματικότητας προσεγγίζεται μέσα από θεωρίες που σχετίζονται με το έγκλημα και τις αιτίες που το προκαλούν (βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές) και συνεπώς συμβάλλουν στην εγκληματογένεση. Ακολουθεί τους δρόμους και της Εγκληματολογίας της Κοινωνικής Αντίδρασης προκειμένου να καταδείξει τον τρόπο κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας από τα ΜΜΕ. Παράλληλα, εξετάζει τα κριτήρια με τα οποία οι δημοσιογράφοι επιλέγουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις για το έγκλημα και την εγκληματικότητα. Η εργασία παρουσιάζει επίσης ποινικό ενδιαφέρον, ως προς τη νομοτυπική μορφή των εγκλημάτων που τελούνται δια του τύπου και ως προς τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους. Κατά την εκπόνηση του θέματος έχει λάβει χώρα η συνταγματική προσέγγιση και οι αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις. Η τεκμηρίωση των θεωρητικών ζητημάτων εμπλουτίζεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study presents criminological and penal interest. Criminological interest, because the study of crime projection is approached through theories related to crime and the reasons that cause it (biological, psychological, sociological) and therefore contribute to criminogenesis. It also follows the paths of Social Reaction Criminology in order to demonstrate the way social reality is constructed by the mass media. At the same time, it examines the criteria by which journalists select and present the news about crime and criminality. This work has also criminal interest, in terms of the legal form of the crimes committed through the press and in terms of the measures proposed to deal with them. During the elaboration of the matter, the constitutional approach and the corresponding procedural provisions have taken place. The documentation of the theoretical issues is enriched by the elaboration of the findings of the empirical research spanning the regional press and regional televisio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il s'agit d'une étude qui présente un intérêt criminologique et pénal. Intérêt criminologique, car l'étude de la projection de la criminalité est abordée à travers les théories liées à la criminalité et aux causes qui la provoquent (biologiques, psychologiques, sociologiques) et contribuent donc à la criminogenèse. Il suit également les sentiers de la criminologie de la réaction sociale afin de démontrer la manière dont la réalité sociale est construite par les médias de masse. En même temps, il examine les critères selon lesquels les journalistes sélectionnent et présentent l'actualité sur le crime et la délinquance. L'ouvrage présente également un intérêt pénal, en termes de forme juridique des crimes commis à travers la presse et en termes de mesures proposées pour y répondre. Au cours de l'élaboration du dossier, l'approche constitutionnelle et les dispositions procédurales correspondantes ont eu lieu. La documentation des enjeux théoriques est enrichie par l'élaboration des résult ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/56914
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56914
ND
56914
Εναλλακτικός τίτλος
Criminality and mass media
Crime et medias
Συγγραφέας
Θεολόγη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Δημόπουλος Χαράλαμπος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
Καρύδης Βασίλειος
Κωνσταντινίδης Άγγελος
Παύλου Στέφανος
Δαλακούρας Θεοχάρης
Συκιώτου Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Εγκληματολογία και Ποινικό δίκαιο - Ποινολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εγκληματικότητα; ΜΜΕ; Ειδήσεις; Κατασκευή πραγματικότητας; Πηγές; Προβολή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.