Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τηλεφωνικών οδηγιών στην εκτέλεση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, εάν και αποτελεί μια σωτήρια διαδικασία, εφαρμόζεται μόνο στο 30% των περιπτώσεων καρδιακής ανακοπής ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η έλλειψη γνώσεων, ο φόβος πρόκλησης περαιτέρω βλάβης. Λόγω της σπουδαιότητας της άμεσης εφαρμογής ΚΑΡΠΑ για τη διατήρηση του ασθενούς στη ζωή, ορισμένα Εθνικά Κέντρα Πρώτων Βοηθειών σε όλο τον κόσμο παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες στον πιθανό διασώστη μέσω τηλεφώνου ώστε να καλύψουν το οποιοδήποτε εμπόδιο και δυσκολία (Τηλεπικοινωνιακή ΚΑΡΠΑ - TCPR).ΣκοπόςΣκοπός της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τηλεφωνικών οδηγιών στην εκτέλεση της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη ατόμων τα οποία κλήθηκαν να εφαρμόσουν Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μόνο με θωρακικές συμπιέσεις, ακολουθώντας τηλεφωνικές οδηγίες ανταποκρινόμενοι σε σενάριο προσομοίωσης περιστατικού καρδιακής ανακοπής. Πριν και μετά τη συμμετοχή τους, συμπληρώθηκαν ειδικά ερω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Cardiopulmonary resuscitation, although a life-saving procedure, is only applied in 30% of cardiac arrest cases as a result of many factors, such as lack of knowledge and fear of causing further damage. Due to the importance of the immediate application of CPR to keep the patient alive, some National First Aid Centres around the world provide the necessary instructions to the potential rescuer by telephone to cover any obstacle and difficulty (Telecommunication CPR - TCPR). Aim: The aim of the study was to investigate the effectiveness of telephone instructions in performing CPR. Methodology: This was a cross-sectional study of subjects who were asked to perform cardiopulmonary resuscitation (CPR), using chest compressions only, following telephone instructions in response to a simulated cardiac arrest incident scenario. Before and after their participation, they completed specific questionnaires measuring their opinion and knowledge about CPR. During the CPR application ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2024)
DOI
10.12681/eadd/56883
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56883
ND
56883
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the effectiveness of telephone instructions in the performance of cardiopulmonary resuscitation
Συγγραφέας
Χαραλαμπόπουλος, Μάριος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Καπάδοχος Θεόδωρος
Καλογιάννη Αντωνία
Πολυκανδριώτη Μαρία
Παρισσόπουλος Στυλιανός
Τζεναλής Αναστάσιος
Μηνασίδου Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
ΚΑΡΠΑ; Καρδιοπνευμονική αναζοωγόνηση; Αναζωογόνηση; Καρδιακή ανακοπή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.