Ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική: ο ρόλος της πληροφόρησης

Περίληψη

Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής ασθενών υποβαλλόμενων σε αγγειοπλαστική σε τρεις χρονικές στιγμές πριν την αγγειοπλαστική, 6 και 12 μήνες μετά όπως επίσης η εκτίμηση της σημαντικότητας και της εκπλήρωσης της ανάγκης πληροφόρησης. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 ασθενείς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης χρησιμοποιώντας την κλίμακα SF-36 Health Survey (SF-36) στην οποία συμπεριλήφθησαν τα χαρακτηριστικά των ασθενών και ένα ερωτηματολόγιο που μετρούσε την σημαντικότητα και την εκπλήρωση της ανάγκης πληροφόρησης ασθενών υποβαλλόμενων σε αγγειοπλαστική. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς αξιολογούσαν μέτρια επίπεδα ποιότητας ζωής πριν την αγγειοπλαστική ενώ παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση της βαθμολογίας σε όλες τις υποκλίμακες της ποιότητας της ζωής των ασθενών σε 6 και 12 μήνες μετά την αγγειοπλαστική (p<0.001) με την μεγαλύτερη αύξηση στη σωματική λειτουργικότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: of the present study was to explore the factors associated with quality of life of patients undergoing percutaneous coronary intervention at three time points before, 6 and 12 months after as well as to assess the importance and fulfillment of the need of information. Material and method: The study sample consisted of 100 patients. Data collection was performed by the method of interview using the SF-36 Health Survey (SF-36) scale which included patients’ characteristics and a questionnaire regarding the importance and fulfillment of the information need of patients undergoing percutaneous coronary intervention. Results: Patients declared moderate levels of quality of life before percutaneous coronary intervention while a statistically significant increase in scores was observed in all subscales of patients' quality of life 6 and 12 months after (p<0.001) with the greatest increase in physical functioning, physical role, emotional role and social functioning. Before the interv ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2025)
DOI
10.12681/eadd/54922
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54922
ND
54922
Εναλλακτικός τίτλος
Quality of life in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the role of information
Συγγραφέας
Τσούλου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πολυκανδριώτη Μαρία
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Καπαδόχος Θεόδωρος
Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Παυλάτου Νίκη
Τούλια Γεωργία
Καλογιάννη Αντωνία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών; Ποιότητα ζωής; Ανάγκες ασθενούς; Πληροφόρηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.