Λαϊκή πίστη και τελετουργίες για την Παναγία και τους αγίους στη Βοιωτία

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διατριβή είναι μια λαογραφική μελέτη, που ανήκει στο πεδίο της θρησκευτικής Λαογραφίας. Συνδυάζει την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα με την επιτόπια, και μελετά τις λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες που αναφέρονται στην Παναγία και τους αγίους, τόσο τους τοπικούς, όσο και τους οικουμενικά τιμώμενους, στην σύγχρονη Βοιωτία, με αναφορές και στη διαχρονική πορεία τους. Καλύπτει, επίσης, ένα βιβλιογραφικό κενό επειδή μέχρι τώρα από την έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν πολλά δημοσιεύματα για επιμέρους ζητήματα σχετικά με την λαϊκή θρησκευτική πίστη και λατρεία στη Βοιωτία, αλλά δεν υπήρξε σύνθεση του διάσπαρτου αυτού υλικού. Εξετάζονται θέματα γύρω από τους ιερείς και τη θέση τους, τον κύκλο του χρόνου, τις θρησκευτικές παραδόσεις, την τοπική εκκλησία, τις αφιερωματικές πρακτικές, τις πράξεις για άμεση επαφή του ανθρώπου με το θείο, τα πανηγύρια, τις λατρευτικές-λειτουργικές πράξεις. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, όπου γίνεται συγκεφαλαίωση των νέων δεδομένων που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is a folklore study, which belongs to the field of religious folklore. It combines archival and bibliographical research with fieldwork, and studies the popular religious rituals that refer to the Virgin Mary and the saints, both local and ecumenically honoured, in modern Boeotia, with references to their development over time. It also fills a bibliographical gap because so far the research that has been done has identified many publications on individual issues concerning popular religious faith and worship in Boeotia, but there has been no synthesis of this scattered material. Issues concerning priests and their position, the cycle of time, religious traditions, the local church, devotional practices, acts of direct contact between man and the divine, festivals, and devotional-functional acts are examined. The study concludes with the conclusions, which summarize the new data that the thesis has brought to light, and the new interpretative data that it presents on t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/56726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56726
ND
56726
Εναλλακτικός τίτλος
Popular belief and rituals about the Virgin Mary and the saints in Boeotia
Συγγραφέας
Στούκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαρβούνης Εμμανουήλ
Τσιγάρας Γεώργιος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Χρυσανθοπούλου Βασιλική
Μαχά-Μπιζούμη Αθηνά
Κούζας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Λαϊκός πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά
Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά; Λαϊκή πίστη; Τελετουργίες; Έθιμα; Ορθόδοξη εκκλησία; Βοιωτία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.