Επίγνωση της Αγγλικής γλώσσας ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας και υλικό εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας: διερεύνηση του δυναμικού της επίγνωσης της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας σε ταξεις Αγγλικής στην Ελλάδα μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός πλαισίου 'κριτηριοκεντρικής' αναφοράς για το υλικό εκμάθησης της Αγγλικής

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διδασκαλίας της Aγγλικής ως ξένης γλώσσας και τη χρήση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας (ELF), και στοχεύει στο να συμβάλει στην βελτίωση της παιδαγωγικής της διδασκαλίας της Αγγλικής προσφέροντας ένα καινοτόμο εργαλείο για την ανάλυση, επαναξιολόγηση και προσαρμογή του διδακτικού υλικού και διδακτικών πρακτικών της Αγγλικής. H χρήση της Αγγλικής ως κοινή γλώσσα στη διεθνή επικοινωνία έχει επηρεάσει τα σχολικά περιβάλλοντα, απαιτώντας έτσι μια νέα προσέγγιση προς το διδακτικό υλικό και πρακτικές. Ενώ προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη ενσωμάτωση στοιχείων της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (ELF) στα διδακτικά εγχειρίδια έχουν κυρίως εντοπίσει ανεπάρκειες, συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναξιολόγηση, σχεδιασμό και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο να μπορούν να ενσωματωθούν οι νέες τάσεις και έρευνες σχετικές με την Αγγλική ως διεθνή γλώσσα, και όχι απαραίτητα σύμφωνα με τις δομές της Πρότυπης Αγγλικής, είναι π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study, falling within the broader area of ELT and its interfaces with English as a lingua franca (ELF), aims to contribute to the ELT pedagogy by offering a novel tool for the analysis, reevaluation, and reconsideration of class materials and instructional practices. The use of English as the shared lingua franca (ELF) in international communication, has affected classroom settings, necessitating thus a new stance towards instructional materials and practices. While previous research on ELF and class materials, has primarily identified inadequacies in class materials regarding the inclusion of aspects of global English, (including ELF), specific recommendations on materials design and/or adaptations which prompt critical reflection and change in ELT stakeholders’ normative mindset and practices are limited and only recently touched upon. This thesis attempts to bridge the aforementioned gap within the field of ELF, English Language Teaching (ELT), and English language learning mat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56663
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56663
ND
56663
Εναλλακτικός τίτλος
ELF-awareness and English language teaching materials: exploring the potential of ELF-awareness in EFL classes in Greece through the design and implementation of a ‘criterion-referenced’ framework for language learning materials
Συγγραφέας
Τσαντίλα, Αθανασία (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σηφάκης Νικόλαος
Σουγάρη Αρετή-Μαρία
Lopriore Lucilla
Κατσαντώνη Μαρία
Παλαιολόγου Νεκταρία
Κουλαουζίδης Γεώργιος
Παληός Ζαχαρίας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Eπίγνωση της Αγγλικής ως γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας; Υλικό εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας; Κριτηριοκεντρικό πλαίσιο αναφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.