Μελέτη πολύπλοκων συστημάτων με εργαλεία από τη θεωρία δικτύων: Εφαρμογή: ανάλυση των δικτύων τρομοκρατικών οργανώσεων

Περίληψη

Στὴν παρούσα διατριβὴ μὲ τίτλο «Μελέτη Πολυπόκων Συστημάτων μὲ τὰ Ἐργαλεῖα τῆς Θεωρίας Δικτύων: Ἐφαρμογὴ στὴν Ἀνάλυση Δικτύων Τρομοκρατικῶν Ὀργανώσεων», τὰ δίκτυα τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων μελετῶνται μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς μαθηματικῶν ἐργαλείων καὶ τῆς θεωρίας δικτύων. Ἡ μελέτη αὕτη ἀναλύει τέσσερα κρίσιμα ἐρωτήματα: (Ἐ1) τὴν ἐφαρμογὴ ἐργαλείων θεωρίας δικτύων γιὰ τὴν ἀναγνώριση διαφορετικῶν ῥόλων ἐντὸς τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, (Ἐ2) τὴ σχέση μεταξὺ αὐτῶν τῶν ῥόλων καὶ τῆς ἀναπτύξεως τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων, (Ἐ3) τὴν ἀναγνώριση δεικτῶν ποὺ σηματοδοτοῦν πρώϊμες προειδοποιήσεις γιὰ ἐπικείμενες τρομοκρατικὲς ἐνεργείας, καὶ τέλος, (Ἐ4) τὴν διαμόρφωση στρατηγικῶν γιὰ τὴ διάσπαση τρομοκρατικῶν δικτύων πρὶν ἀπὸ τὴ δράση τους. Χρησιμοποιόντας δεδομένα ἀπὸ τέσσερις πραγματικὰς τρομοκρατικὰς ὀργανώσεις (φυσικὲς ἀλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο), ἡ διατριβὴ ἀποκαλύπτει διακριτοῦς ῥόλους μελῶν μέσῳ τῶν τιμῶν ἐπιλεγμένων κεντρικοτήτων (βαθμοῦ, ἐνδιάμεσης καὶ συντελεστοῦ συσταδοποίησης). Βρέθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation titled "Study of Complex Systems with Tools of Network Theory: Application to the Analysis of Networks of Terrorist Organizations", the terrorist networks are explored through the application of mathematical and network theory tools. This study analyzes four critical questions: (Q1), the application of network theory tools in identifying different roles within terrorist organizations, (Q2), the relationship between these roles and the development of terrorist activities, (Q3) the identification of indicators that signal early warnings for impending terrorist actions, and finally, (Q4) the feasibility of formulating strategies for the fragmentation of terrorist networks before they act. Using data from four real terrorist organizations (physical face-to-face social interactions), the dissertation reveals distinct roles of members through the values of selected centralities (degree, betweenness, and clustering coefficient). It was found that the emergence of these ro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56633
ND
56633
Εναλλακτικός τίτλος
Study of complex systems with tools of network theory: Application: analysis of networks of terrorist organizations
Συγγραφέας
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσιάντος Βασίλειος
Αντωνίου Ιωάννης
Μπράτσας Χαράλαμπος
Χανιάς Μιχαήλ
Δημητριάδης Ευστάθιος
Τσαϊρίδης Χαράλαμπος
Ιωαννίδης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Διεπιστημονικές εφαρμογές των μαθηματικών
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, Μαθηματικές μέθοδοι
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία δικτύων; Τρομοκρατικές οργανώσεις; Ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων; Πολύπλοκα συστήματα; Ανάλυση κεντρικοτήτων; Ενδείξεις πρόωρης προειδοποίησης; Δυναμική τρομοκρατικών δικτύων; Στρατηγικές αφαίρεσης κόμβων; Αντιτρομοκρατία; Ανάλυση κοινωνικών δικτύων; Ποσοτική ανάλυση κοινωνικών δικτύων; Μαθηματικά εργαλεία στην ανάλυση της τρομοκρατίας; Εφαρμογές για τις αρχές επιβολής του νόμου; Αρχές επιβολής του νόμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.