Ψυχολογικοί παράγοντες στη διοίκηση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού για την βελτίωση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση σε ψυχολογικούς παράγοντες στη Διοίκηση και Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Σκοπός: Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση της συμμετοχής στελεχών του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα σε προγράμματα κατάρτισης που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις αρχές της εργασιακής ψυχολογίας και τις γνώσεις που απέκτησαν.Ειδικοί στόχοι ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης των στελεχών δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, σχετικά με τη χρήση ψυχολογικών παραγόντων στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, πώς η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής αυτής της νέας γνώσης έχει επηρεάσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που διαχειρίζονται και να εξετάσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες: «φύλο», «ηλικία» και «μορφωτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused on the training in psychological factors in Human Resources Management and Training to improve the efficiency of Public Administration in Greece. Aim: The main objective of this study was to analyze the participation of executives of the Greek Public Sector in training programs related to human resource management based on the principles of occupational psychology and the knowledge they acquired. The specific objectives were to assess the level of training received by the executives of public services participating in training programs, on the use of psychological factors in human resource management, to study the way in which they apply the acquired knowledge, to analyze how the application of this new knowledge has affected the efficiency and effectiveness of the services they manage, and to consider the role played by the factors: "gender", "age" and "educational background" in the training and application of psychological factors in human resource management. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56592
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56592
ND
56592
Εναλλακτικός τίτλος
Psychological factors in human resources management and training to improve the efficiency of public administration in Greece
Factores psicológicos y formación continua en la gestión de recursos humanos para mejorar la eficiencia de la administración publica en Grecia
Συγγραφέας
Αγγελή, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Universidad d Córdoba
Εξεταστική επιτροπή
Almaraz-Menéndez Fernando-Enrique
Gutierrez-Rubio David
Trandafir Paula-Camelia
Maz-Machado Alexander
Madrid-Martín María-José
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εργασιακή ψυχολογία; Διά βίου μάθηση; Ελληνική δημόσια διοίκηση; Ανθρώπινο δυναμικό; Ηγεσία
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.