Ηγεσία και ηθική: συγκριτική ανάλυση των συμπεριφορικών αποτελεσμάτων της ηθικής ηγεσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της ηθικής ηγεσίας, χρησιμοποιώντας μια θετικιστική προσέγγιση. Σκοπός της διατριβής αυτής είναι να παρουσιάσει και τεκμηριώσει ένα ολιστικό μοντέλο το οποίο αντανακλά την σχέση μεταξύ ηθικής ηγεσίας και εργασιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων και εξηγεί τους μηχανισμούς που διέπουν αυτή τη σχέση. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι συσχετιστική και συγκριτική μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, σημείο που αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά της παρούσας έρευνας καθώς δεν έχει δοκιμαστεί ανάλογο μοντέλο ταυτόχρονα για τους δύο αυτούς τομείς, στην Ελλάδα. Πέρα από την συνεισφορά για τον κλάδο της οργανωσιακής ψυχολογίας / συμπεριφοράς στην Ελλάδα, το μοντέλο αυτό δοκιμάζει ταυτόχρονα πάνω από μια διαμεσολαβητική μεταβλητή, με στόχο να αναδείξει την πολυπλοκότητα του φαινομένου της ηθικής ηγεσίας.Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν κατά κύριο λόγο ποσοτική, όμως στην πιλοτική φάση της έρευνας χρησιμοποιήσαμε μεικτές μεθόδους (ερωτηματολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation addresses the issue of ethical leadership, approaching the matter with a positivistic view. The purpose of this dissertation is to present and elaborate upon a holistic model of ethical leadership that reflects the relationship between ethical leadership and employee work behavior and explains the underlying processes that govern this relationship. The following analysis is correlative in nature and comparative between the public and private sector in Greece, which highlights the contribution of the present study as no similar model has been tested simultaneously for these two sectors in Greece. Adding to the field of organizational behavior in Greece, this model simultaneously tests more than one mediating variables, in order to highlight the complexity of the phenomenon of ethical leadership.The methodology that was applied was mainly quantitative, but in the pilot study phase of the research we used mixed methods (questionnaire and interview). The final sample is s ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/52220
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52220
ND
52220
Εναλλακτικός τίτλος
Leadership & ethics: comparative analysis of the behavioural outcomes of ethical leadership in the Greek private and public sector
Συγγραφέας
Μπακούνη, Ιωάννα-Ευγενία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Χυτήρης Λεωνίδας
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Μπουραντά Αθανασία
Νταλιάνης Φιλόθεος
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Θανόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Εφαρμοσμένη ψυχολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Ηθική ηγεσία; Δημόσιος τομέας; Ιδιωτικός τομέας; Οργανωσιακή συμπεριφορά; Θετική οργανωσιακή συμπεριφορά; Ηγεσία; Ηθική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.