Αυθεντικότητα τροφίμων: ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό σπανίων γαιών ως δείκτη γεωγραφικής προέλευσης

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθεί η χρήση αποτυπωμάτων των σπανίων γαιών ως δείκτες αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των τροφίμων είναι ένα ραγδαίως ανερχόμενο πεδίο, κυρίως λόγω της ανησυχίας και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δήλωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ποιότητας σε προϊόντα υψηλής αξίας. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για νέες μεθοδολογίες ανάλυσης σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Έτσι, οι αναλυτικοί χημικοί, με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με τις τεχνικές και μεθοδολογίες, οδηγούν την έρευνα της αυθεντικότητας των τροφίμων.Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι ερευνητικές τάσεις του τομέα, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές των αναλυτικών τεχνικών στο τομέα μαζί με τις συνηθέστερες εφαρμογές που έχει η κάθε μία στο πεδίο. Ακόμη, δίνεται αναλυτική εξήγηση στο γιατί τα στοιχειακά αποτυπώματα, και ιδιαίτερα οι σπάνιες γαίες, αποτελούν αξιόπιστους δείκτες αυθεντικότητας, ειδικά μάλιστα για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to investigate the use of rare earth elements fingerprints as authenticity indicators. Food authentication is a rapidly growing field mostly due to public awareness concerning food quality and safety. Of special concern is the declaration of specific quality attributes in high-value products. Therefore, there is a need for new analytical methodologies to specifically and unequivocally assess authentication and high-value products. Thus, analytical chemists, based on their knowledge on techniques and methodologies, are leading the research on food authentication.The theoretical part provides a scientometric evaluation of the field, highlighting the research trends and giving insight on emerging approaches of this evolving field. Explanation on why rare earths elemental fingerprint is useful for authentication of geographical origin, production method and cultivation practice is also provided. The experimental part is divided in three major components: Game mea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37511
ND
37511
Εναλλακτικός τίτλος
Food authentication: analytical methods for rare earth elements to determine geographical origin
Συγγραφέας
Δανέζης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Χαρουτουνιάν Σέρκος
Παππάς Χρήστος
Κουππάρης Μιχαήλ
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Ζωίδης Ευάγγελος
Παππάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αυθεντικότητα τροφίμων; Επικύρωση μεθόδων; Σπάνιες γαίες; Ιχνοστοιχεία; Στοιχειακά αποτυπώματα; Φασματομετρία μαζών με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα; ΠΟΠ; ΠΓΕ; ΕΠIΠ; Βιολογικά προϊόντα; Γεωγραφική προέλευση; Νοθεία τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)