Υδροκίνηση και ανεμοκίνηση στην προβιομηχανική Αττική

Περίληψη

Η ραγδαία ανάπτυξη και οικοδόμηση που έχει υποστεί η Αττική κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει δημιουργήσει την εσφαλμένη αντίληψη ότι στην περιοχή δεν υπήρχαν παρά ελάχιστες υδροκίνητες και ανεμοκίνητες εγκαταστάσεις. Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση τους, συμβάλλοντας στην γνώση της ιστορίας της τεχνολογίας της περιοχής και κατ’ επέκταση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη υδροκίνητων και ανεμοκίνητων εγκαταστάσεων στην περιοχή μελέτης, έγινε έρευνα στις κάθε είδους πηγές (χάρτες, γραπτές πηγές, απεικονίσεις και προφορικές μαρτυρίες). Οι χάρτες του 18ου-19ου αι., μολονότι συντάχθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας (υδρογραφικοί, στρατιωτικοί, αρχαιολογικοί, τοπογραφικοί κ.ά.), παρέχουν πολλά στοιχεία για τις εγκαταστάσεις, με αυτούς της Αττικής του Kaupert να ξεχωρίζουν, λόγω της ακρίβειας σχεδίασής τους. Στις γραπτές πηγές ανήκουν οι απογραφές, τα φορολογικά κατάστιχα, τα δικαιοπρακτικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The rapid development and construction that Attica has undergone in recent decades have created the misconception that there were only a few water and wind-powered installations in the region. The aim of the research was to identify, systematically record, and document them, contributing to the knowledge of the region's technological history and, consequently, its cultural heritage. To ascertain the existence of water and wind-powered installations in the study area, research was conducted on various sources (maps, written sources, depictions, and oral testimonies). Maps from the 18th-19th centuries, although drawn for different purposes (hydrographic, military, archaeological, topographic, etc.), provide much information about the installations, with those of Attica by Kaupert standing out due to their precise design. Written sources include censuses, tax records, legal documents, travel narratives, guides, newspapers, magazines, and books, from which numerous information about mills ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2024)
DOI
10.12681/eadd/56517
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56517
ND
56517
Εναλλακτικός τίτλος
Water power and wind power in pre-industrial Attica
Συγγραφέας
Λεκού, Όλγα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Ι : Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντινίδου Έλενα
Κορρές Εμμανουήλ
Εφεσίου Ειρήνη
Αλεξάνδρου Ελένη
Κατσαρός Μιλτιάδης
Θεοδωρόπουλος Χρυσόστομος
Μαμαλούκος Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αττική; Υδροκίνηση; Ανεμοκίνηση; Μύλος; Προβιομηχανική τεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.