Επίδραση πρόσθετων νανοτεχνολογίας στην ανθεκτικότητα του οπλισμένου τσιμεντοκονιάματος

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η πειραματική μελέτη και διερεύνηση της ανθεκτικότητας δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος στα οποία προστέθηκαν νανοσωλήνες και νανοΐνες άνθρακα σε ποσοστό 0,1 % κ.β τσιμέντου. Συγκεκριμένα, έγινε συνολική ανασκόπηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος, και αναπτύχθηκαν αναλυτικά οι πρώτες ύλες, τα είδη, οι ιδιότητες, οι παράγοντες που τα επηρεάζουν και οι τρόποι παρασκευής τους. Επίσης, παρουσιάστηκε η έννοια της ανθεκτικότητας των δομικών στοιχείων από τσιμεντοκονίαμα και αναλύθηκαν οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν. Στην συνέχεια αναλύθηκαν οι παράγοντες που συντελούν στην διάβρωση του οπλισμού και παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα είδη της διάβρωσης και οι μέθοδοι προστασίας του οπλισμού έναντι αυτής. Τα υλικά νανοτεχνολογίας, νανοΐνες και νανοσωλήνες άνθρακα προστέθηκαν σε δοκίμια τσιμεντοκονιάματος με εγκιβωτισμένο σιδηρό οπλισμό. Συγκεκριμένα, εκτός από τα δοκίμια αναφοράς (Κατηγορία Ι) εξετάστηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The general objective of the present study is to contribute to the construction industry through the improvement of building materials and related cement structures. Moreover, the purpose of the study is to deploy nanomodified materials and further examine their effect on durability and on the corrosion impact in mortar specimens armed with reinforcing steel rebars. In particular, three (3) sets of reinforced mortar specimens with additives of 0,1% wt of carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (CNFs) have been exposed to a solution of 3,5 % NaCl, for a long period and further examined for their impact on corrosion performance. The durability of these additives was investigated through electrochemical methods as well as through scanning methods. During the present study several measurements such as potential measurements, linear polarization (LPR) measurements, mercury porosimetry (MIP) measurements, mass loss and total chloride content measurements are applied, while among scanni ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L'objectif général de la présente étude est de contribuer à l'industrie de la construction à travers l'amélioration des matériaux de construction et des structures en ciment associées. De plus, le but de l'étude est de déployer des matériaux nanomodifiés et d'examiner plus en détail leur effet sur la durabilité et sur l'impact de la corrosion dans des échantillons de mortier armés de barres d'armature en acier. En particulier, trois (3) ensembles d'éprouvettes de mortier renforcé avec des additifs de 0,1% en poids de nanotubes de carbone (CNT) et de nanofibres de carbone (CNF) ont été exposés à une solution de NaCl à 3,5%, pendant une longue période et examinés plus en détail pour leur impact sur les performances en matière de corrosion. La durabilité de ces additifs a été étudiée par des méthodes électrochimiques ainsi que par des méthodes de numérisation. Au cours de la présente étude, plusieurs mesures telles que les mesures de potentiel, les mesures de polarisation linéaire (LPR), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56428
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56428
ND
56428
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of nanotechnology additives on the durability of reinforced cement mortar
Effet des additifs nanotechnologiques sur la durabilité du mortier de ciment armé
Συγγραφέας
Παναγιωτακοπούλου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπατής Γεώργιος
Μοροπούλου Αντωνία
Καραντώνης Αντώνιος
Ζουμπουλάκης Λουκάς
Κόλλια Κωνσταντίνα
Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος
Τσιβιλής Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοϋλικά
Λέξεις-κλειδιά
Νανοτεχνολογία; Νανοϋλικά άνθρακα; Νανοπρόσθετα άνθρακα; Νανοσωλήνες άνθρακα; Νανοΐνες άνθρακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.