Ανάλυση δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς υπό έκτακτες συνθήκες

Περίληψη

Οι Αστικές Συγκοινωνίες (ΑΣ) και δη τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ) είναι αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, με τα δεύτερα να αποτελούν τον πυρήνα των μέσων μαζικής μεταφοράς, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις αναρίθμητων πολιτών. Καθώς ενδεχόμενες διαταραχές στην εύρυθμη λειτουργία των ΜΣΤ μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ΑΣ εν συνόλω, η ενδελεχής ανάλυση της τρωτότητάς τους είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων σε καταστάσεις εκτάκτων συνθηκών και τον μετριασμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή αξιοποιείται η Θεωρία Σύνθετων Δικτύων για την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου με απώτερο στόχο την ανάλυση της ευπάθειας των ΜΣΤ. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στη θεμελιώδη θεώρηση της συνέργειας μεταξύ ΜΣΤ και λοιπών ΑΣ, οι οποίες μπορεί να υποστηρίζουν ή να υποκαθιστούν τα πρώτα σε καταστάσεις εκτάκτων συνθηκών. Το ερευνητικό έργο που πραγματεύεται η παρούσα Διατριβή εστιάζεται σε τρεις βασικούς πυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Public transport (PT) and especially urban rail transport (URT) are essential parts of modern urban environments, with URT constituting the core of mass transit by facilitating numerous citizens’ daily commutes. As potential disruptions in URT can have significant impacts on the overall PT operation, systematic vulnerability analysis is crucial for effective disruption management aimed at mitigating those impacts. In this dissertation, Complex Network Theory is utilized to develop a methodological framework aimed at analyzing URT vulnerability, focusing on the interaction between URT and alternative PT modes that can support or substitute for the former in cases of their disruption. The research conducted for the dissertation is focused on three main pillars: a) critical stations, b) passenger flows, and c) substitution capabilities for URT. First, a methodology for the identification of critical URT stations is developed based on network and statistical analysis, while different sourc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56341
ND
56341
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of urban rail transport networks in case of disruption
Συγγραφέας
Κοψιδάς, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος
Τυρινόπουλος Ιωάννης
Δημητρίου Λουκάς
Βλαχογιάννη Ελένη
Σπυροπούλου Ιωάννα
Γκιοτσαλίτης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταφορών
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία σύνθετων δικτύων; Αστικές συγκοινωνίες; Μέσα σταθερής τροχιάς; Έκτακτες συνθήκες; Ανάλυση ευπάθειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.