Τρεις πραγματείες για τη γεωγραφία της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της χωρικής διάστασης της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα. Η διπλωματική εργασία βασίζεται σε στοιχεία δηλωθέντων εισοδημάτων και καλύπτει την περίοδο 2002-2019. Η χωρική κλίμακα ανάλυσης περιλαμβάνει τόσο εδαφικές χωρικές ενότητες της στατιστικής ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, NUTS I, NUTS II και NUTS III, όσο και μικρότερες εδαφικές ενότητες όπως Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει εμπειρική ανάλυση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας δείγμα στατιστικών στοιχείων για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, είναι δυνατή η μέτρηση και η δυναμική της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα ενδοπεριφερειακά. Η έρευνα βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο της βιβλιογραφίας γιατί έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση της ανισότητας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας με έντονες οικονομικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this PhD thesis is the study of the spatial dimension of income inequality in Greece. The dissertation is based on declared income data and covers the period 2002-2019. The spatial unit of analysis includes both territorial spatial units of the statistical classification of the European Union, NUTS I, NUTS II and NUTS III, as well as smaller territorial units such as Regional Units and Municipalities. This thesis provides empirical analysis of income inequality in Greece using a sample of statistical data on the tax declarations of individuals over a long period of time. For the first time in the literature, it is possible to measure and change income inequality in Greece intraregionally. The research is currently at the heart of the literature because it has been observed that the increase of inequality is one of the major problems of our time with strong economic and social side effects, while it is also a factor of dissatisfaction expressed in antisystemic electoral b ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2024)
DOI
10.12681/eadd/56220
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56220
ND
56220
Εναλλακτικός τίτλος
Three essays on the geography in income inequality in Greece
Συγγραφέας
Πανταζής, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχάρης Ιωάννης
Οικονόμου Δημήτριος
Ροβολής Αντώνιος
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Τσέλιος Βασίλειος
Καλλιώρας Δημήτριος
Αρτελάρης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Εισοδηματική ανισότητα; Οικονομική κρίση; Γεωγραφία; Γεωγραφία εισοδηματικής ανισότητας; Χωρική εξάρτηση; Χωρική ανάλυση του COVID-19; Τυποποιημένη αναλογία θνητότητας ηλικίας (SFR); Χωρικό υπόδειγμα Durbin (SDEM); Χωρική ανισότητα υγείας; Δήμοι; Περιφερειακές ενότητες; Περιφέρειες; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.