Η έννοια του παιχνιδιού στην κατανόηση του ανθρώπινου γίγνεσθαι: με έμφαση στην πλατωνική-αριστοτελική φιλοσοφία της παιδείας

Περίληψη

Η παρούσα φιλοσοφική διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας του παιχνιδιού ως καθοριστικού παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου αλλά και στην κατάθεση μιας θεωρίας του παιχνιδιού που είναι στενά συνυφασμένη με την εξέλιξη του ανθρώπινου γίγνεσθαι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Κατά τη διαμόρφωση του ερευνητικού θέματος αντιμετωπίστηκε η ανάδυση του θέματος του παιχνιδιού στην ακαδημαϊκή έρευνα του 20ου κυρίως αιώνα, υπό την επιρροή του Homo Ludens του Huizinga,Το αντιθετικό δίπολο σοβαρότητα/παιχνίδι – όπου σύμφωνα με τον Huizinga η αυθεντική σοβαρότητα έχει κατ’ ανάγκη κάτι το παιγνιακό αλλά και το αυθεντικό παιχνίδι παίζεται με σοβαρότητα – παράγει μία αναφορά στην πρώτη απόπειρα φιλοσοφικού συστήματος από τον Ηράκλειτο (με την παρουσία στο απόσπασμα 22DK52 ενός σημαντικού δεδομένου σχετικά με το παίζειν). Η προαναφερόμενη ανάδειξη της σημασίας του ηρακλείτειου αποσπάσματος 52DK σε συνδυασμό με τις αναφορές του παίζειν στους Νόμους του Πλάτωνα, στα Πολιτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This philosophical thesis aims to research the concept of play as a determining factor in the development of human personality, as well as to present a theory of the play that is closely intertwined with the evolution of the social life in the ancient Greek philosophy. In the process of my research to decide on the final form of my thesis, I also addressed the topic of the play in the academic research of the 20th century, mainly under the influence of Huizinga's Homo Ludens. The oppositional seriousness/play dichotomy – where according to Huizinga authentic seriousness necessarily has something playful but also authentic play is played with seriousness – produces a reference to Heraclitus' first attempted philosophical system (presented in passage 22DK52 as an important given about the play).The above-mentioned emphasis on the importance of the Heracleian passage 52DK in combination with its references to Plato's Laws, in Aristotle's Politics I, and also in D8 of the Nicomachean Ethic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56201
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56201
ND
56201
Εναλλακτικός τίτλος
The concept of play in the understanding of human becoming: with emphasis on Platonic-Aristotelian philosophy of education
Συγγραφέας
Μπουκουβάλα, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Λάζου Άννα
Αραμπατζής Γεώργιος
Αντωνίου Φαίη
Βασιλείου Φωτεινή
Καλογεράκος Ιωάννης
Περδικούρη Ελένη
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Παιχνίδι; Παίζειν; Παιδεία; Αριστοτέλης; Πλάτωνας; Ηράκλειτος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)