Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης: ανάλυση του είδους, της χρήσης και της ποιότητάς τους στα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000 και 2000-2001

Περίληψη

Εισαγωγή: Στο ζήτημα της φροντίδας της προσωπικής υγείας των φοιτητών δεν είχε δοθεί μέχρι σήμερα ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 αναγνωρίζεται η σημασία και η πολυπλοκότητά του. Η συστηματική εξέταση των νεοεισερχομένων στα πανεπιστήμια φοιτητών, με την ευκαιρία της υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης που απαιτείται για την εγγραφή τους, είναι μια ιδανική ευκαιρία για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους, να προσδιορισθούν οι παράγοντες κινδύνου και να καταγραφούν οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις τους σε θέματα υγείας. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα για επισήμανση της σημασίας της πρόληψης της νόσου, καθώς και των προγραμμάτων προαγωγής της υγείας.Σκοπός: Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου και Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας τους.Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν: •Ποια είν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The issue of taking care of the personal health of students had not been given much importance in the context of education until today and it was only in the mid-90s that its importance and complexity was recognized. The systematic examination of newly entering university students, on the occasion of the mandatory medical examination required for their enrolment, is an ideal opportunity to assess their health status, identify risk factors and record their attitudes and perceptions in health matters. At the same time, it offers the opportunity to highlight the importance of disease prevention, as well as health promotion programs. Aim: The planning, organization, and development of Primary Health Care services for the students at the Schools of Rethymno and Heraklion of the University of Crete, as well as a first evaluation of their operation and effectiveness. The research questions were: •What are the most frequent problems/diseases for which students will turn to these ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/56165
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56165
ND
56165
Εναλλακτικός τίτλος
Primary health care services to students of the University of Crete: analysis of their type, use and quality in the academic years 1999-2000 and 2000-2001
Συγγραφέας
Θηραίος, Ελευθέριος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής. Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λιονής Χρήστος
Σιαφάκας Νικόλαος
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Μαρκάκη Δέσποινα-Αδελαΐδα
Παπαδάκης Νικόλαος
Σουλιώτης Κυριάκος
Συμβουλάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Γενική και Εσωτερική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Υγεία των φοιτητών; Οργάνωση υπηρεσιών υγείας για φοιτητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.