Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με νευροκινητικές καθυστερήσεις και διαταραχές

Περίληψη

Οι νευροκινητικές καθυστερήσεις και διαταραχές οφείλονται σε ένα ετερογενές πεδίο βλαβών, με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, όπως είναι η αταξία. Επηρεάζεται η κινητικότητα και λειτουργικότητα των παιδιών, τα οποία η φυσικοθεραπεία προσεγγίζει πλέον μέσα από ένα πιο εντατικό και λειτουργικό πλαίσιο. Στην παρούσα διατριβή διεξήχθησαν τρείς ερευνητικές μελέτες. Αρχικά, υλοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση, αναφορικά με την επίδραση των εντατικών φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων στη στάση και βάδιση. Είκοσι συνολικά έρευνες περιλήφθησαν, αναδεικνύοντας i) ένα μέτριο έως υψηλό κίνδυνο μεροληψίας, ii) την ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων πάνω σε συγκεκριμένες κλινικές εκδηλώσεις, όπως η αταξία και iii) αποτελεσματικές πρακτικές, όπως η εκπαίδευση στον διάδρομο. Ακολούθησε ο σχεδιασμός της κύριας μελέτης πάνω στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός εντατικού προγράμματος, λειτουργικής εκπαίδευσης στο διάδρομο με μερική υποστήριξη του σωματικού βάρους (ΛΕΔΜΥΣΒ) για παιδιά με αταξία και π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Neuromotor delays and disorders are due to a heterogeneous field of lesions, with different clinical manifestations, such as ataxia. The mobility and functionality of children is affected, which physiotherapy nowadays approaches through a more intensive and functional context. In the present thesis, three research studies were conducted. First, a systematic review was carried out regarding the effect of intensive physiotherapy programs on posture and gait. A total of twenty studies were included, highlighting i) a moderate to high risk of bias, ii) the need to design programs upon specific clinical manifestations, such as ataxia and iii) effective practices, such as treadmill training. This was followed by the design of the main study on the investigation of the effectiveness of an intensive program of functional partial body weight support treadmill training (FPBWSTT) for children with ataxia and the cross-cultural adaptation of the "Scale for assessment and rating ataxia (SARA)" whic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56149
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56149
ND
56149
Εναλλακτικός τίτλος
Physiotherapeutic intervention in children with neuromotor delays and disorders
Συγγραφέας
Λέπουρα, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλάρη Βασιλική
Λαμπροπούλου Σοφία
Παπαδοπούλου Μαριάννα
Χρυσάγης Νικόλαος-Σταύρος
Παράς Γεώργιος
Μπέσιος Θωμάς
Μπανιά Θεοφανή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Αταξία στα παιδιά; Εντατικό πρόγραμμα; Μερική υποστήριξη σωματικού βάρους; Εκπαίδευση στο διάδρομο; Διπλό έργο; Λειτουργικές κινητικές δεξιότητες; Λειτουργικότητα; Όρθια θέση; Βάδιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.