Πρότυπα α-, β- και γ-ποικιλότητας χερσαίων σπονδυλωτών σε ηπειρωτική κλίμακα

Περίληψη

Η βιοποικιλότητα δε διανέμεται τυχαία στον χώρο και η γνώση των προτύπων ποικιλότητας μπορεί να συμβάλλει στην αποσαφήνιση των παραγόντων που τα διαμορφώνουν. Σκοπός της διατριβής είναι η αποτύπωση και διερεύνηση των χωρικών προτύπων ποικιλότητας. Με τη βοήθεια μιας εναλλακτικής μεθόδου δειγματοληψίας, εκτίμησα την επιφάνεια που περιέχει έναν ζητούμενο αριθμό ειδών (minA) και τη σχέση αριθμού ειδών-επιφάνειας (SAR) που προκύπτει από αυτήν (Κεφάλαιο 1). Τα χωρικά πρότυπα των διαφορετικών διαστάσεων της ποικιλότητας (α-, β- και γ- ποικιλότητα) μεταβάλλονται με την κλίμακα παρατήρησης (Κεφάλαιο 2). Η κλίμακα παρατήρησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ταξινομικής ομάδας, ενώ διαφορές μεταξύ της κλίμακας παρατήρησης του ανθρώπου και της ταξινομικής ομάδας εισάγουν θόρυβο στα παρατηρούμενα πρότυπα. Το δειγματοληπτικό σχέδιο ορίζεται από τον μελετητή και επηρεάζει τα χωρικά πρότυπα. Ωστόσο, το μέγεθος και σχήμα του δειγματολήπτη στην προσέγγιση της minA ορίζονται από τα δεδομένα εμφάνιση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Biodiversity is not randomly distributed in space and understanding of diversity patterns can shed light on the factors and processes that shape it. The aim of this thesis is to detect and study spatial diversity patterns. Using an alternative sampling method, I estimated the area that contains a specified number of species (minA) and the species-area relationship (SAR) resulting from minA (Chapter 1). The spatial patterns of different diversity dimensions (α-, β- and γ-diversity) vary with the scale of observation (Chapter 2). The scale of observation depends on the taxonomic group’s characteristics, while differences between the human and taxonomic group’s scale of observation could add noise to the observed patterns. The sampling design is defined by the researcher and affects the spatial patterns. Contrariwise, the sample size and shape in the minA approach are defined by the species presence data eliminating the scale effect. The minA is defined as the minimum convex hull having a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56117
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56117
ND
56117
Εναλλακτικός τίτλος
Patterns of α‐, β‐ and γ‐diversity of terrestrial vertebrates in continental scale
Συγγραφέας
Μιχαηλίδου, Δανάη-Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σγαρδέλης Στέφανος
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Γιουλάτος Διονύσιος
Halley John-Maxwell
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Παπαθεοδώρου Ευφημία
Σαγώνας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Οικολογία, Εξέλιξη, Συμπεριφορά και Συστηματική
Λέξεις-κλειδιά
Ερπετά; Σχέση αριθμού ειδών-έκτασης; Βιοτικές αλληλεπιδράσεις; Μοντέλα διανομής ειδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.