Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα: το εαμικό αντιστασιακό κίνημα στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας: Καισαριανή, Βύρωνας, Παγκράτι, Γούβα, Υμηττός

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει την εμπειρία, το βίωμα της Κατοχής και της Αντίστασης στην κατεχόμενη Αθήνα, μέσα από την ταυτόχρονη μελέτη των συνεπειών που είχαν οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της κατοχικής περιόδου στην ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος. Τα στοιχεία της μελέτης αντλήθηκαν από το σωζόμενο παράνομο αντιστασιακό Τύπο, προκηρύξεις της περιόδου, δελτία πληροφοριών ποικίλων φορέων και άλλες αρχειακές διαθεσιμότητες και από το προφορικό υλικό που προέκυψε από ένα μεγάλο αριθμό προφορικών συνεντεύξεων. Η προσέγγιση της περιόδου γίνεται μέσα από την οπτική της κοινωνικής ιστορίας, με την παράλληλη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων της κοινωνικής ανθρωπολογίας (επιτόπια έρευνα, διεξαγωγή προφορικών συνεντεύξεων). Στη διατριβή θίγονται τα ζητήματα όπως η προσφυγική εγκατάσταση στην Αθήνα, το πολιτισμικό υπόστρωμα που έφεραν οι πρόσφυγες κάτοικοι των ανατολικών συνοικιών, οι αλλαγές που έφερε η στρατιωτική κατοχή στην καθημερινότητα των Αθηναίων, το ξέσπα ...
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)