Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής: μαθήματα από μια Ελληνική περιφέρεια

Περίληψη

Η περιφερειακή πολιτική διερευνά τις αιτίες των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Η συμβολή αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να παρουσιάσει την διαχρονική εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Διερευνάται, χρησιμοποιώντας τη χωρική οικονομετρία και τη μέθοδο της Γεωγραφικής Σταθμισμένης Παλινδρόμησης, εάν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ περιφερειών και χωρών της Ε.Ε. •Αρχικά, θα παρουσιαστεί εάν μια συγκεκριμένη χωρική οντότητα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις γειτονικές της τιμές. •Δεύτερον, μια άλλη συμβολή είναι η αλληλεπίδραση των χωρικών ανισοτήτων και η συσχέτισή τους με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. •Τρίτον, η τελευταία συνεισφορά είναι η μοντελοποίηση μεταβλητών και η διερεύνησή τους εάν παρόμοιες τιμές επηρεάζονται από τη γεωγραφική απόσταση ή τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.Το εμπειρικό μέρος της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Regional policy explores the causes of different levels of development between regions. The purpose of this Dissertation is to explore the effectiveness of European regional policy. The contribution of this study is showing the overtime progress of the assumptions of convergence of regional inequalities between EU regions. We investigate, using spatial econometrics and the method of Geographical Weighted Regression, whether there is convergence between regions and EU countries. •Firstly, it will be presented whether a particular spatial entity affects and is affected by neighboring values. •Secondly, another contribution is the interpenetration of spatial inequalities and their correlation with the prevailing economic conditions. •Thirly, the last contribution is the modeling of variables and the examination if similar values are affected by the geographical distance or prevailing economic conditions. The empirical part of this dissertation uses spatial statistics and spatial econo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55724
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55724
ND
55724
Εναλλακτικός τίτλος
The role of European Union regional policy: lessons from a Greek region
Συγγραφέας
Παππάς, Κωνσταντίνος-Βασίλειος (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
University of Bolton
Εξεταστική επιτροπή
Bragoudakis Zacharias
Salimi Zahra
Papastamou Andreas
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση; Περιφερειακή πολιτική; Περιφερειακές ανισότητες; Χωρική οικονομετρία
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.