Έρευνα της αρχαίας ελληνικής τοιχογραφίας: τέσσερα ταφικά μνημεία της ύστερης κλασικής και πρώιμης ελληνιστικής περιόδου

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή πρόσφατων επιστημονικών πηγών μέχρι σήμερα και η εξέταση αισθητικών πτυχών όπως γραμμή, χρώμα, χρωστικές και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα για τη δημιουργία των τοιχογραφιών τεσσάρων μακεδονικών τάφων στην Ελλάδα γύρω από την ύστερη κλασική και πρώιμη ελληνιστική περίοδο.Κατά τα χρόνια των ανακαλύψεων 1970-2000 Έλληνες αρχαιολόγοι μας έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ταφική τοιχογραφία αλλάζοντας τα δεδομένα της ιστορίας που θεωρούσαν την ελληνική μνημειακή ζωγραφική χαμένη για πάντα. Τα χρόνια που ακολούθησαν έδωσαν νέες πληροφορίες για την αναγνώριση των χρωστικών και των συστατικών που υποδηλώνουν τις τεχνικές που εκτελέστηκαν. Μέχρι το 2006 η Χ. Μπρεκουλάκη μας παρείχε πλούσιο ερευνητικό υλικό για τις τοιχογραφίες όλων των ταφικών μνημείων της Μακεδονίας προτείνοντας τα βήματα της δημιουργικής διαδικασίας που εν μέρει θα αμφισβητηθούν. Η έρευνα αυτή δίνει την εικόνα της ζωγραφικής τοιχογραφικής διακόσμησης τεσσάρων τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is to collect recent literary sources up to now and examine aesthetic aspects like line, color, pigments and materials that were used respectively for the creation of the wall paintings of four Macedonian tombs in Greece around the late clasical and early Hellenistic period. During the blooming years of discoveries 1970-2000 greek archaeologists have provided us with very interesting information about the funerary mural painting changing the data of history that had Greek monumental painting lost forever. Therefore the years that followed more advanced examination provided new information for the identification of the pigments and components suggesting new techniques that were executed. Up to 2006 H. Brecoulaki provided us with her massive research material on the paintings of all Macedonian funerary monuments proposing steps of the creating process that will partially be questioned. This research apart from giving the image of the painted mural decoration of t ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

这项研究的目的是收集近期的文字材料并从美学的角度,如线条,颜色,涂料和材质,一一对应分析四座建造于后古典时期和早希腊化时代期的马其顿墓葬的壁画创作。 1970-2000年是希腊考古发现的繁盛时期,考古学家们为我们提供了关于墓葬壁画十分有趣的信息,填补了希腊纪念性绘画早已遗失的历史资料空白。之后几年,通过进一步的检测,更多关于涂料来源与组成的信息出现,揭示出古人曾使用过的新工艺。到了2006年,Brecoulaki女士通过大量并全面地研究马其顿陵墓壁画对于壁画的创作顺序提出了自己的观点,当然这个观点的某些方面还有进一步探究的余地。 这项研究除了提供这四座风格迥异的陵墓壁画的绘画装饰的图像,旨在进一步阐明那个年代的绘画状态¬¬,颜料的交易具有流动性,这不仅代表着海外交易,还证明了墓主人的财富状况和政治阶层,这些都塑造了对于那个年代的图像研究学和审美方式。此外,对美学领域及技术问题的深入研究,是为了向本论文的实践部分提供充分的背景,位于塞萨洛尼基的圣阿夏纳修斯之墓的壁画再创作工程将在位于北京的中央美术学院壁画系教授的指导下进行。实验的材料将是中国原产有机矿物颜料,同时会与古希腊时期相对应的颜料在颜色和色调方面极其相似,通过追寻不同颜料在另一种古老文明中的踪迹,以扩展探索的边界。毫无疑问,所有现提出的方法都将在复制传统创造方法的过程中面临挑战和考验,但同时也希望能够跨越文化隔阂,并在两个最古老文明的古代绘画技术和工艺交流层面开启对话。

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55637
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55637
ND
55637
Εναλλακτικός τίτλος
Research on ancient Greek funerary murals: four tomb murals of the late classical and early hellenistic period
古希腊墓葬壁画研究: 以古典后期至希腊化时期的四座墓葬为例
Συγγραφέας
Μηλαράκη, Ευσταθία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Central Academy of Fine Arts
Εξεταστική επιτροπή
Li Jun
Tang Yong li
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Εικαστικές τέχνες
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνιστική ταφική ζωγραφική; Μακεδονικοί τάφοι
Χώρα
Κίνα
Γλώσσα
Κινέζικα
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.