Ανίχνευση και καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω των νέων τεχνολογιών

Περίληψη

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας, έκφρασης ελέγχου, αξιολόγησης και χρήσης των συναισθημάτων για την αποτελεσματική και εποικοδομητική επικοινωνία και σχέση με τους άλλους. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί το πηδάλιο για το συναίσθημα, τη σκέψη, τη μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα διατριβή είχε ως σκοπό μια σφαιρική και ολική προσέγγιση στην έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα στην ανίχνευση, τη μέτρηση και την καλλιέργειά της. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν τρεις στόχοι που βρίσκονταν σε αρμονική και άμεση σύνδεση μεταξύ τους για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Αρχικός στόχος ήταν η κατασκευή ενός νέου θεωρητικού μοντέλου εννέα επιπέδων της συναισθηματικής νοημοσύνης σε πυραμιδική μορφή με αντίστοιχες δεξιότητες και στρατηγικές που αποβλέπουν στη διαδικασία απόκτησης της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξή της και την ανέλιξη στα εννέα επίπεδα. Εν συνεχεία, δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Emotional intelligence is the ability to perceive, interpret, express, control, evaluate and use emotions to effectively and constructively communicate and relate to others. Emotional intelligence is the rudder for feeling, thinking, learning, problem solving and decision making. The purpose of this thesis was a global and holistic approach to the concept of Emotional Intelligence and specifically to its detection, measurement and cultivation. To achieve this goal, three objectives were set that were in a harmonious and direct connection with each other for the integrated approach to the subject. The initial goal was to construct a new theoretical model of nine levels of emotional intelligence in a pyramidal form with corresponding skills and strategies aimed at the process of acquiring emotional intelligence through its gradual development and progression through the nine levels. Subsequently, the second objective and in absolute relation with the theoretical pyramid model of emotiona ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55629
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55629
ND
55629
Εναλλακτικός τίτλος
Detecting and cultivating emotional intelligence through new technologies
Συγγραφέας
Παπουτσή, Χαρά (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Σκιάνης Χαράλαμπος
Δρίγκας Αθανάσιος
Κορμέντζας Γεώργιος
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Καβαλλιεράτου Εργίνα
Σκούτας Δημήτριος
Κατσιαμπούρα Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη; Παιχνίδι σοβαρού σκοπού; Συναισθήματα; Κλίμακα μέτρησης συναισθηματικής νοημοσύνης; Παιδιά σχολικής ηλικίας; Παρέμβαση; Συναισθηματικές δεξιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.