Αριστοποίηση χρήσης εισροών στη γεωργία: επιχειρησιακές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές διαστάσεις

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να συνεισφέρει σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν την αριστοποίηση χρήσης εισροών υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) στον κλάδο της γεωργίας. Για το λόγο αυτό, παρατίθεται μια σύντομη εισαγωγή που καθορίζει τη συλλογιστική πορεία με βάση την οποία η συγκριτική αξιολόγηση αγροτικών συστημάτων είναι επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες που έχουν δοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ενώ υπάρχει και μια ειδικότερη περιγραφή για τη μέθοδο της Data Envelopment Analysis (DEA), που είναι και η βασική μεθοδολογία που διερευνάται στην παρούσα διατριβή. Στο Κεφάλαιο 2 καταγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την ανάλυση 120 άρθρων στον τομέα της αριστοποίησης χρήσης εισροών στον κλάδο της γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αναγκαιότητα για: 1) την εισαγωγή κοινωνικών παραγόντων στη συνολική διαδικασία αξιολόγησης ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις που να καλύπτο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current PhD thesis aims to contribute to new methodological approaches concerning the optimization of inputs use efficiency, under the prism of sustainable development (economy, society, and environment) in the agricultural sector. For this reason, a brief introduction is provided, outlining the rationale on which the benchmarking of agricultural systems is imperative, based on the guidelines given at the global level by the United Nations (UN), while there is also a more specific description of Data Envelopment Analysis (DEA), which is also the methodology assessed in this thesis. Chapter 2 outlines the research questions that emerged from the analysis of 120 articles in the field of optimization in the agricultural sector. More specifically, there is a need: 1) to introduce social factors into the overall assessment process, so that decisions can be made that cover all 3 pillars of sustainable development, 2) to create farm specific databases that show a high degree of accuracy 3 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55468
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55468
ND
55468
Εναλλακτικός τίτλος
Optimizing inputs' use efficiency in agriculture: operational, energy and environmental dimensions
Συγγραφέας
Κυργιάκος, Λεωνίδας-Σωτήριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Vlontzos George
Bournaris Thomas
Theodoridis Alexandros
Nakas Christos
Danalatos Nikolaos
Mili Samir
Kleftodimos Georgios
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
Αριστοποίηση; Αποδοτικότητα; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; TOPSIS; Window DEA; Αγροτικό σύστημα λήψης αποφάσεων; Σκληρό σιτάρι; Βαμβάκι; Γεωπονία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)