Κόστος εμπορίου και παραγωγικότητα: η περίπτωση των χωρών του ΟΟΣΑ

Περίληψη

Σύμφωνα με τους Anderson & van Wincoop (2004), οι δυσκολίες στη μέτρηση του κόστους εμπορίου συνεχίζουν να βασανίζουν τους σχετικούς με το θέμα οικονομολόγους, δεδομένης της ύπαρξης «μυριάδων» παραγόντων οι οποίοι μπορούν να το επηρεάσουν. Χρησιμοποιώντας ένα νέο μέτρο κόστους διεθνούς εμπορίου, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Novy (2012), η παρούσα εργασία διερευνά τον αντίκτυπο πληθώρας παραγόντων οι οποίοι δυνητικά επηρεάζουν το κόστος διεθνούς εμπορίου στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα καθώς επίσης και στο σύνολο της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας των χωρών του ΟΟΣΑ, για τα έτη 2005-2010. Τα αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης αναδεικνύουν τον εξέχοντα ρόλο του ΟΟΣΑ στην επίτευξη των σκοπών, του αναφορικά με τη διευκόλυνση των διαδικασιών διεθνούς εμπορίου. Επιπρόσθετα, στο εμπειρικό μέρος, επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση – όσον αφορά τη μοντελοποίηση του κόστους διεθνούς εμπορίου – των παραγόντων που επιδρούν σ’ αυτό καθώς επίσης και η ανάδειξη νέων παραγόντων. Κύρια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to Anderson & Van Wincoop (2004), difficulties in measuring trade costs continue to plague international trade economists given the ‘myriad’ of policies that can affect it. Using a micro – founded gravity equation based on the framework in Novy (2012), this study investigates the impact of a serious number of factors that can affect the international trade costs for the sectors of agriculture, manufacture and the total economy, across the 34 OECD member – countries for the 2005 -2010 periods. The theoretical analysis’ results indicate the magnificent role of OECD to promote policies that facilitate the international trade process. Additionally, concerning the empirical part, is tried a holistic approach – as far as concerned the international trade costs modeling – of the determinants that affect it and the emergence of new important factors. International trade has grown enormously over the last few decades. The main reason for this increase in trade has undoubtedly been ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38836
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38836
ND
38836
Εναλλακτικός τίτλος
Trade cost and productivity: the case of OECD countries
Συγγραφέας
Σταμπουλής, Χρήστος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσακιρίδου Ευθυμία
Παπαδάς Χρήστος
Μάττας Κωνσταντίνος
Σέμος Αναστάσιος
Τζίμητρα-Καλογιάννη Ειρήνη
Τζουβελέκας Ευάγγελος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας; Διεθνές εμπόριο; Κόστος εμπορίου; Παραγωγικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 206 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)