Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα προγράμματα αγωγής υγείας και πώς αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας τα οποία εκπονούνται σε σχολικές μονάδες από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αποτύπωσης της άποψης για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, όλων όσων εμπλέκονται στην διαδικασία εκπόνησης τους (μαθητές, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι αγωγής υγείας). Υλικό - Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη είναι μία ποιοτική μελέτη μεικτών μεθόδων με περισσότερες από μία πηγές δεδομένων (τριγωνοποίηση). Στην μελέτη έγινε καταγραφή του αριθμού και της θεματολογίας - ανά σχολικό έτος - των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διατριβής. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί (Ν=215) και υπεύθυνοι Αγωγής υγείας (Ν=3) με συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου κατάλληλα κατασκευασμένου ανάλογα με την κατηγορία στην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: In recent years there has been an increasing interest in health education programmes and how they could join the school program both in Greece and internationally. Purpose: The investigation of the effectiveness of the Health Education programs which are prepared in school units by secondary school teachers through the imprinting of the opinion for the Health Education programs, of all those involved in their preparation process (students, teachers, health education managers).Material – Methods: The present study is a mixed methods qualitative study with more than one data source (triangulation). The study recorded the number and the subjects - per school year - of the Health Education programs that ran during the time frame of the thesis. Teachers (N=215) and Health Education managers (N=3) participated by filling in an anonymous questionnaire appropriately constructed according to the category to which it was addressed. Data collection from teachers was completed with ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2024)
DOI
10.12681/eadd/55385
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55385
ND
55385
Εναλλακτικός τίτλος
Effectiveness of health educational programs in secondary education
Συγγραφέας
Τζιάβα, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Δημόσιας Υγείας
Εξεταστική επιτροπή
Σουρτζή Παναγιώτα
Καλοκαιρινού Αθηνά
Τζιαφέρη Στυλιανή
Καϊτελίδου Δάφνη
Βελονάκη Βενετία-Σοφία
Γαλάνης Πέτρος
Αποστολάρα Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Προγράμματα αγωγής υγείας; Εκπαίδευση; Αξιολόγηση; Χρησιμότητα; Αποτελεσματικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.