Η παιδαγωγική των εκπαιδευτικών κοινών για τη δημοκρατία στο δημόσιο σχολείο

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των τρόπων και των προϋποθέσεων μεταφοράς στοιχείων της λογικής και της ηθικής των «κοινών» στην καθημερινότητα μίας σχολικής τάξης ενός δημόσιου σχολείου. Τα «κοινά» στην εκπαίδευση –ή αλλιώς τα Εκπαιδευτικά κοινά– δίνουν τη δυνατότητα προαγωγής εναλλακτικών παιδαγωγικών διαδικασιών. Έτσι, «ανοίγει ο δρόμος» διαμόρφωσης οριζόντιων τρόπων σκέψης και δράσης, απαλλαγμένων από παγιωμένες κοινωνικές πρακτικές, συνήθειες και σχέσεις. Το πλαίσιο αναφοράς είναι ο μικρόκοσμος της σχολικής τάξης, η οποία έγινε αντιληπτή ως δυνάμει «κοινό» ή αλλιώς ως ένας «πόρος κοινής δεξαμενής» (common-pool resource). Η σχολική τάξη εμπεριέχει «αγαθά»: άυλα (γνώση, μάθηση) και υλικά (χώρος, διάταξη σχολικών επίπλων, σχολικά εγχειρίδια). Η ύπαρξη του πόρου μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για τους κοινωνούς, ώστε να δράσουν συλλογικά και να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωσή του. Βεβαίως, δεν αρκεί ο πόρος από μόνος του για να μετατραπεί κάτι σε «κοινό», α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation aims to explore the methods and conditions for integrating elements of logic and ethics of the "commons" into the everyday life of a school classroom in a public school. The "commons" in education, also known as Educational commons, provide an avenue for promoting alternative pedagogical processes. This opens up the possibility for developing horizontal ways of thinking and acting that are free from established social practices, habits, and relationships. The reference frame is the microcosm of the school classroom, perceived as a potential "common" or a "common-pool resource." The classroom includes "goods": intangible (knowledge, learning) and tangible (space, arrangement of school furniture, textbooks). The presence of this resource can act as a catalyst for the commons to collectively act and contribute to its further improvement. However, the resource alone is not sufficient to transform something into a "common"; it presupposes that the actors – teachers ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La tesis doctoral tiene como objetivo explorar los métodos y condiciones para integrar elementos de lógica y ética de los "comunes" en la vida cotidiana de un aula escolar en una escuela pública. Los "comunes" en la educación, también conocidos como Comunes Educativos, ofrecen una vía para promover procesos pedagógicos alternativos. Esto abre la posibilidad de desarrollar formas de pensar y actuar horizontales que están libres de prácticas sociales establecidas, hábitos y relaciones. El marco de referencia es el microcosmos del aula escolar, percibida como un "común" potencial o un "recurso de pozo común". El aula incluye "bienes": intangibles (conocimiento, aprendizaje) y tangibles (espacio, disposición del mobiliario escolar, libros de texto). La presencia de este recurso puede actuar como un catalizador para que los comunes actúen colectivamente y contribuyan a su mejora. Sin embargo, el recurso por sí solo no es suficiente para transformar algo en un "común"; presupone que los acto ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55321
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55321
ND
55321
Εναλλακτικός τίτλος
Pedagogy of educational commons for the democracy in public school
Pedagogía de los bienes comunes educativos para la democracia en la escuela pública
Συγγραφέας
Πανταζίδης, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Πανταζής)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Πεχτελίδης Ιωάννης
Κωστάκης Βασίλειος
Κιουπκιολής Αλέξανδρος
Νικονάνου Κλεονίκη
Σιάτρας Αναστάσιος
Πανταζής Αλέξανδρος
Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγική των εκπαιδευτικών κοινών; Εκπαιδευτικά κοινά; Κοινά στην εκπαίδευση; Λογική των κοινών; Δημοκρατική εκπαίδευση; Κριτική εκπαίδευση; Παιδαγωγική Freinet; Συνδημιουργία της γνώσης; Ομότιμη μάθηση; Συνελεύσεις των παιδιών; Έρευνα δράσης; SWOT analysis; Θεματική ανάλυση; Παιδαγωγική; Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας; Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης; Νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας; Δημοτικό σχολείο; Ελληνικό δημόσιο σχολείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)