Εκπαιδευτική-διοικητική προσέγγιση της συν-δημιουργίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Τα σύγχρονα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πολλές και ποικίλες προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Μια από αυτές είναι και η συν-δημιουργία. Σε αυτή ο φοιτητής και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού εμπλέκονται αμοιβαία στη διαδικασία της μάθησης καταργώντας κάθε υπάρχουσα σχέση ισχύος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή η συν-δημιουργία υλοποιείται μέσω της σχεδιαστικής σκέψης Διπλού Διαμαντιού (Double Diamond), η οποία αποτελεί μια σαφή, περιεκτική και οπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού. Ομάδες φοιτητών από κοινού με τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού επιλύουν στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους προβλήματα της πραγματικής ζωής. Με τη συμβολή εργαλείων ποιότητας όπως τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις διερευνώνται οι απόψεις κυρίως των φοιτητών, αλλά και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού αναφορικά με τη συν-δημιουργία, καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων, αστοχιών ή παραλείψεων, ώστε να υ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Currently Higher Education Institutions face many and varied challenges, which make it imperative to adopt new educational methods. One of them is co-creation. In this way, the student and the members of the academic staff are mutually involved in the learning process, removing any existing power relationship. In this PhD thesis, co-creation is realised through "Double Diamond" design thinking, which is a clear, comprehensive, and visual description of the design process. Teams of students, together with members of the academic staff, solve real-life problems in the courses of their curriculum. With the contribution of quality tools such as questionnaires and interviews, the opinions of mainly students but also academic staff members regarding co-creation, as well as the existence of problems, failures, or omissions, are investigated so that there is an appropriate intervention. From the recording and processing of their answers, interesting conclusions are drawn, such as: i) the exist ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55313
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55313
ND
55313
Εναλλακτικός τίτλος
Co-creation in educational–administrative approach in higher education
Συγγραφέας
Βαρδακώστα, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Μηχανικών. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Nκολόπουλος Δημήτριος
Πρινιωτάκης Γεώργιος
Παπουτσιδάκης Μιχαήλ
Σγουροπούλου Κλειώ
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης
Πρεζεράκος Γεώργιος
Χαμηλοθώρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι; Δεξιότητες; Διοίκηση; Συν-δημιουργία; Σχεδιαστική σκέψη; Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.