Αδιάκοπη διήγηση της ομορφιάς της φύσης, αγάπης και φροντίδας της από τον άνθρωπο, πηγή καρποφορίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, στα σχολικά ανθολόγια, καταφύγια παιδικής λογοτεχνίας, μέσα δημιουργίας μαζικής οικολογικής συνείδησης και πνευματικής καθοδήγησης των μαθητών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1975-2023)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά τις αναπαραστάσεις της φύσης στα ελληνικά ανθολόγια του δημοτικού σχολείου από το 1975 έως σήμερα και δομείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: μεθοδολογικό, δομικό και θεματικό. α) Όσον αφορά τη μεθοδολογική πορεία που ακολουθήθηκε, αυτή αφορά την επιλογή του θέματος, την οριοθέτηση του σώματος και τη μέθοδο που επιλέχθηκε.Από την άποψη του επιλεγμένου θέματος, τα τρία βασικά θεματικά στοιχεία της διατριβής είναι: 1) οι αναπαραστάσεις της φύσης, οι οποίες συζητούνται καθημερινά λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζει, 2) η σημασία των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου, τα οποία αποτελούν καθρέφτη της άσκησης της εξουσίας και η μοναδικότητα, των οποίων επιτρέπει να σημειωθεί η έμφαση που δίνεται στις πολιτισμικές αξίες που επιλέγονται και μεταδίδονται στους μαθητές, και 3) η σημασία του έτους 1975, το οποίο αποτελεί κατασκευασμένο τόπο μνήμης της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά το σώμα κειμένων, αποτελείται από όλα τα σχολικά ανθολόγια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis studies representations of nature in Greek elementary school anthologies from 1975 to the present day, and is structured around three essential axes: methodological, structural and thematic. a) With regard to the methodological path followed, this concerns the choice of subject, the delimitation of the corpus and the chosen method. From the point of view of the chosen theme, the three main thematic elements of the thesis are 1) representations of nature, which are discussed on a daily basis because of the dangers it faces, 2) the importance of Greek elementary school textbooks, which are mirrors of the exercise of power and whose uniqueness makes it possible to note the emphasis on cultural values selected and transmitted to pupils, and 3) the importance of the year 1975, which is a constructed place of memory of current Greek society. As far as the corpus is concerned, it consists of all the school Anthologies used from 1975 to 2023.As for the chosen method, it is based on ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette thèse étudie les représentations de la nature dans les anthologies de l’école primaire grecque de 1975 à nos jours et s’articule autour de trois axes essentiels, méthodologique, structurel et thématique. a) En ce qui concerne le parcours méthodologique suivi, il s’agit du choix du sujet, de la délimitation du corpus et de la méthode choisie. Du point de vue du thème choisi, les trois principaux éléments thématiques de la thèse sont 1) les représentations de la nature, qui sont discutées quotidiennement en raison des dangers auxquels elle est confrontée, 2) l’importance des manuels scolaires grecs de l’école primaire, qui sont des miroirs de l’exercice du pouvoir et dont l’unicité permet de constater la mise en exergue des valeurs culturelles sélectionnées et transmises aux élèves ainsi que 3) l’importance de l’année 1975 qui est un lieux de mémoire construit de la société grecque actuelle. Pour ce qui est du corpus délimité, il s’agit de la totalité des Anthologies scolaires util ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55262
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55262
ND
55262
Εναλλακτικός τίτλος
A non-stop narration of the beauty of nature, of love and its protection by man, sources of fertility and preservation of biodiversity in literature textbooks, refuges of children's literature, means of creating mass ecological awareness and spiritual guidance to Greek primary school pupils (1975-2023)
Un récit ininterrompu de la beauté de la nature, de l’amour et de sa protection par l’homme, sources de fécondité et de préservation de la biodiversité dans les manuels scolaires de littérature, refuges de littérature de jeunesse, moyens de créer une conscience écologique de masse et un accompagnement spirituel aux élèves de l’école primaire grecque (1975-2023)
Συγγραφέας
Βεργετάκη-Πειρασμάκη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τσιλιμένη Τασούλα
Καραπιδάκης Νικόλαος
Τσεβρένη Ίριδα
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Ανωγιάτης-Πελέ Δημήτριος
Κακογιάννη-Ντοά Φρύνη
Βάκη Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μεθοδολογία της έρευνας; Μεθοδολογική κατηγοριοποίηση δεδομένων; Σχολικά εγχειρίδια λογοτεχνίας; Λογοτεχνία; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Τόποι μνήμης; Περιβάλλον; Ιστορία; "Κόκκινη" και "πράσινη" κοινωνιολογία της φύσης; Εργαλειοποίηση της μνήμης; Ελληνική παιδική λογοτεχνία; Παιδική λογοτεχνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)