Οικοτοπία του παιχνιδιού: ιστορία, θεωρία και αρχιτεκτονική των παιχνιδιών προς μια πολιτική οικοσοφία

Περίληψη

Γενικό αντικείμενο (abstract): Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διεπιστημονική μελέτη του πολύπτυχου φαινομένου του Παιχνιδιού, με πρόθεση εμβάθυνσης στην πολύσημη έννοια και τις διαφορετικές φιλοσοφικές του προσεγγίσεις, καθώς και στις πολλαπλές “αρχιτεκτονικές” εκφάνσεις του (λειτουργικές, κατασκευαστικές και αισθητικές): τις μορφές, τις δομές, τους τύπους, τους τρόπους και τους τόπους - χώρους διεξαγωγής του, με τα αντίστοιχα είδη δραστηριότητας - απόλαυσης που ενεργοποιούν και τις ηθικές αξίες - πολιτικές θέσεις που αντανακλούν. Με βάση αυτή την θεωρητική - βιβλιογραφική (περιγραφική) της διάσταση, η έρευνα αξιώνει την επέκτασή της σε πρακτικό - σχεδιαστικό (αξιολογικό) επίπεδο, εστιάζοντας στις δυνατότητες δημιουργίας νέων παιχνιδιών (και αξιοποίησης υφιστάμενων), στη γενική κατεύθυνση που προκρίνει το πλαίσιο ιδεών της Πολιτικής Οικολογίας και το σχετικό πολιτικό ρεύμα - κίνημα της Αποανάπτυξης, με ειδική έμφαση στην έννοια της «Οικοσοφίας», ως Οικολογικής Φιλοσοφίας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

General subject (abstract): The subject of this thesis is the interdisciplinary study of the multifaceted phenomenon of Play and Games, with the intention of deepening its multi-meaning concepts and different theoretical and philosophical approaches, as well as its multiple "architectural" aspects (functional, constructional and aesthetic): the forms, structures, types, its ways and places - venues, with the corresponding types of activity and enjoyment they activate, as well as with the ethical values, ideologies and political stances they reflect. Based on this theoretical - bibliographic (descriptive) dimension, the research claims to be extended to a practical - design (normative-evaluative) level, focusing on the possibilities of creating new games (and applying existing ones), in the direction that favors the general framework of ideas of Political Ecology and the related political current - movement of Degrowth, with a special emphasis on the concept of "Ecosophy", as an Ecolog ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/54797
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54797
ND
54797
Εναλλακτικός τίτλος
Ecotopia of play: history, theory and architecture of games, towards a political ecosophy
Écotopie du jeu: histoire, théorie et architecture des jeux, vers une écosophie politique
Συγγραφέας
Μουζακίτης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Βαζάκας Αλέξανδρος
Κουτσουμπός Λεωνίδας
Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Παππά Νίνα
Σταυρακάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Παιχνιδολογία; Σχεδιασμός παιχνιδιών; Παιχνιδοποίηση; Πολιτική οικολογία; Οικοσοφία; Αποανάπτυξη; Αναγεννητική πολυκαλλιέργεια - αεικαλλιέργεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.