Προηγμένες μελέτες για την ανίχνευση και την τύχη των οργανικών ρύπων στο νερό

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσανατολίζεται στη διερεύνηση του ευρύτερου θέματος των προηγμένων μελετών ανίχνευσης και παρακολούθησης της τύχης των οργανικών ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον. Η επίτευξη αυτού του στόχου υλοποιείται με τη χρήση διαφόρων επιστημονικών μέσων, που κυμαίνονται από την καθιέρωση καινοτόμων τεχνικών μικροεκχύλισης υπό ατμοσφαιρική πίεση καθώς και υπό συνθήκες κενού σχετικά με την παρουσία αρωματικών υδρογονανθράκων στα εκπλύματα νερού και προϊόντων καπνού, έως την προκαλούμενη από την UVC αποικοδόμηση τόσο μίας διαδεδομένης φαρμακευτικής ουσίας (σιλαστατίνη) όσο και της νικοτίνης σε φυσικό νερό και επεξεργασμένα λύματα, όπου μελετάται διεξοδικά η κινητική της φωτοαποικοδόμησης των ουσιών αυτών. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται εισαγωγικά θέματα. Επιδεικνύεται μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της προετοιμασίας δείγματος και της ταξινόμησης των πιο δημοφιλών τεχνικών εκχύλισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις τεχνικές προετοιμασίας δείγματος χωρίς διαλύτες και πιο συγκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis is orientated towards the investigation of the broad topic of advanced studies of detection and monitoring of the fate of organic pollutants in the aquatic environment. Τhe achievement of this objective is implemented using various scientific means, ranging from the establishment of novel microextraction techniques under atmospheric pressure as well as vacuum conditions regarding the presence of aromatic hydrocarbons in water and tobacco product leachates, to the UVC-induced degradation of a prominent pharmaceutical substance (cilastatin) and nicotine in natural water and treated waste water, where the photodegradation kinetics are studied thoroughly. In Chapter 1 introductory themes are being presented. A comprehensive review on sample preparation and classification of the most popular extraction techniques is demonstrated. The main focus is placed on solvent – free sample preparation techniques and more specifically on SPME and SBSE principles, their two s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54629
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54629
ND
54629
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced studies on the detection and fate of organic pollutants in water
Συγγραφέας
Σολωμού, Νικολίτσα (Πατρώνυμο: Λουκάς)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ψυλλάκη Ελευθερία
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Vidal-Martinez Lorena
Νικολαΐδης Νικόλαος
Βενιέρη Δανάη
Γιαννής Απόστολος
Καλογεράκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Οργανικοί ρύποι; Τύχη οργανικών ρύπων στο νερό; Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης υπερκείμενης φάσης; Δειγματοληψία υπό συνθήκες κενού; Τσιγάρα; Νικοτίνη; Αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Φωτόλυση; Σιλαστατίνη / Ιμιπενέμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)