Μελέτη των υγροσκοπικών ιδιοτήτων του ατμοσφαιρικού αερολύματος και η επίδραση από τη διακύμανση του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα στο αερόλυμα της Αττικής και του ευρύτερου περιβάλλοντος της ανατολικής Μεσογείου

Περίληψη

Οι υγροσκοπικές ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αερολύματος, καθώς και επίδραση της χωροχρονικής διακύμανσης του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα, διερευνήθηκαν από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σταθμό του <Δημόκριτου>, ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός του περι-αστικού περιβάλλοντος της Αττικής, δεχόμενος επιρροές από τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, χρονοσειράς ενός έτους. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του Αναλυτή Διαφορικής Ηλεκτρικής Κινητικότητας προσδιορίστηκαν οι συντελεστές μεγέθυνσης τεσσάρων μεγεθών ξηρών σωματιδίων, σε σχετική υγρασία 90%. Οι ετήσιες μέσες τιμές των συντελεστών μεγέθυνσης για τα σωματίδια διαμέτρων, D0 =30 nm, 50 nm, 80 nm και 250 nm, βρέθηκαν να είναι ίσοι με 1,28, 1,11, 1,13 και 1,22, αντίστοιχα. Τα υγροσκοπικά φάσματα του συντελεστή μεγέθυνσης χωρίστηκαν σε δύο διακριτά υγροσκοπικά εύρη, ένα μη και/ή ελαφρώς υγροσκοπικό (GF˂1,12) και ένα μετρίως υγροσκοπικό (GF˃1,12), τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά ενός περι-αστικού περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τοπικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The hygroscopic properties of atmospheric aerosol were investigated at a suburban environment in Athens, Greece, from August 2016 to July 2017. The Growth Factor Distribution Probability Density Function, (GF-PDF), and mixing state were determined with a Hygroscopicity Tandem Differential Mobility Analyzer, (HTDMA). Four dry particle sizes, (D0), were selected to be analyzed in terms of their hygroscopic properties at 90 % relative humidity. The annual mean GFs for D0 =30 nm, 50 nm, 80 nm and 250 nm, were found to be equal to 1.28, 1.11, 1.13 and 1.22, respectively. The hygroscopic growth spectra were divided into two distinct hygroscopic ranges; a non and/or slightly hygroscopic mode (GF˂1.12) and a moderately hygroscopic mode (GF˃1.12), which are representative of a suburban environment influenced by local/urban emissions and background aerosol. The standard deviation σ of the GF-PDF was employed as a measure of the mixing state of ambient aerosol. Cluster analysis on the hourly dry ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/54475
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54475
ND
54475
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the hygroscopic properties of atmospheric aerosol and the effect of the variation of organic and elemental carbon on the aerosol of Attica and the wider environment of the Eastern Mediterranean
Συγγραφέας
Σπιτιέρη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙΙ. Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Μπακέας Ευάγγελος
Θωμαϊδης Νικόλαος
Καραβόλτσος Σωτήριος
Διαπούλη Ευαγγελία
Τζάνης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Φυσική και Θεωρητική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Υγροσκοπικότητα; Πυρήνες συμπύκνωσης νεφών; Οργανικός /στοιχειακός άνθρακας; Κώδικας αντιστροφής δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.