H ψυχοβιοδυναμική διαχειριστική προσέγγιση

Περίληψη

Οι υπάρχουσες διοικητικές θεωρίες, Κλασική, Νεοκλασική και Σύγχρονη Διοίκηση, έχουν εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα (Kitana, 2016). Η βιβλιογραφία έχει δείξει (Petriglieri, 2020) (Mom, 2018) (Joullié & Gould, 2021) ότι, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από την εφαρμογή τους, άλλες όχι. Η παρούσα διδακτορική διατριβή καταδεικνύει την ανάγκη για υιοθέτηση μιας νέας διοικητικής προσέγγισης (PsychoBioDynamic Management – PBDM), η οποία, μεταξύ άλλων εννοιών, εστιάζει στον ρόλο και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Η νέα προσέγγιση αποτελείται από τις αρχές του PsychoManagement και τον τρόπο ζωής των διευθυντών. Αυτή η μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει εάν το PBDM μπορεί να επηρεάσει στατιστικά την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που τέθηκαν, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ένα εκτεταμένο τυχαίο δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Existing managerial theories, Classical, Neo-classical and Modern Management, have been applied to businesses and organizations aiming to improve personnel’s performance in terms of productivity and effectiveness (Kitana, 2016). Literature has shown (Petriglieri, 2020) (Mom, 2018) (Joullié & Gould, 2021) that, while some businesses have benefited from their application, others did not. This doctoral thesis shows the need for the adoption of a new management approach (PsychoBioDynamic Management – PBDM), which, among other concepts, focuses on the role and the factors affecting employees’ job satisfaction. The new approach consists of PsychoManagement principles and the managers’ lifestyle. This study intends to investigate whether the PBDM might statistically influence employees’ job satisfaction. To explore the set hypotheses, fieldwork was undertaken with an extensive random sample, from Greek companies/organizations of various sectors and sizes, using an appropriately designed quest ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54461
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54461
ND
54461
Εναλλακτικός τίτλος
The psychobiodynamic management (PBDM) approach
Συγγραφέας
Λούντζης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Παλάσκας Θεοδόσιος
Κατερέλος Ιωάννης
Σιουρούνης Γρηγόριος
Στοφόρος Χρυσόστομος
Οικονόμου Αναστάσιος
Λυρίδης Δημήτριος
Νάσκα Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Λέξεις-κλειδιά
PsychoManagement; Ενσυναίσθηση; Αυτορρύθμιση; Τρόπος ζωής; Εγασιακή ικανοποίηση; Ανθρώπινος εγκέφαλος; Λήψη απόφασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)