Ένταξη, πολιτειότητα και ταυτότητες χώρου στο πλαίσιο των (νέων) μετακινήσεων στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική έρευνα στόχευσε 1) στη διερεύνηση των χωρικών και χρονικών εννοιολογικών κατασκευών στο λόγο των μεταναστών/ μεταναστριών για την μετακίνηση, την ένταξη και το αίσθημα του «ανήκειν» και 2) στην καταγραφή των τρόπων με τους οποίων χρονικές κατασκευές, οι χωρικές πρακτικές και οι δεσμοί ανθρώπων-τόπων χρησιμοποιούνται για να να φέρουν στο προσκήνιο τοπικές/αστικές (“urban”) μορφές πολιτειότητας. Οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν μέσα από δύο διαδοχικές μελέτες. Για τους σκοπούς της πρώτης μελέτης πραγματοποιήθηκαν 17 διαδικτυακές συνεντεύξεις με Έλληνες και Ελληνίδες μετανάστες/μετανάστριες μέσω Skype. Η πρώτη μελέτη εστίασε, ειδικότερα, α) στους τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες μετανάστες, που εγκαταστάθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, αυτό-τοποθετήθηκαν σε επιχειρήματα που σχετίζονται με τις αποφάσεις για τη μετανάστευση και β) στους τρόπους με τους οποίους οι χωρικές πτυχές της κινητικότητας και του ανήκειν λειτούργησαν ως κοινωνιοψυχολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral research aimed to explore 1) the ways in which spatial and temporal constructs are deployed within migrants’ discourse on mobility, integration and belonging 2) the ways in which temporal constructions, spatial practices, and people-place bonds are used in order to ground claims of integration and belonging and bring to the fore local/urban forms of citizenship. Τhe research objectives of the present project have been articulated and two consecutive studies have been conducted. For the purposes of the first study 17 virtual interviews with Greek migrants were conducted via Skype. The first study focused, in particular, a) on the ways in which Greek migrants, settled in different European cities, positioned themselves in accounts related to migration decisions and b) on the ways in which spatial aspects of mobility and belonging served as social-psychological discursive resources in accounts of integration and political participation. The second study focused on data gener ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54345
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54345
ND
54345
Εναλλακτικός τίτλος
Intergration, citizenship and spatial identities in the context of (new) mobilities in European cities
Συγγραφέας
Ζησάκου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φίγγου Ευαγγελία
Μπάκα Αφροδίτη
Ανδρεούλη Ελένη
Γεωργάκα Ευγενία
Μπίμπου Ιωάννα
Ξενιτίδου Μαρία
Σαπουντζής Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Κοινωνική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική ένταξη; Αστική πολιτειότητα; Χώρος; Χρόνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)