Δίκαιο και τέχνη: η ελευθερία (ως όριο) στην τέχνη

Περίληψη

Η διερεύνηση της σχέσης η οποία συνδέει τις έννοιες «τέχνη» και «δίκαιο» προϋποθέτει ήδη σε ένα πρώιμο στάδιο μια απόπειρα εννοιολογικού προσδιορισμού τους. Η τοποθέτηση αυτή, η οποία θέτει τις βάσεις προκειμένου να ακολουθήσει η αναζήτηση σημείων επαφής των δύο εννοιών, επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αρχικά με κριτήρια επιστημολογικά (με προσφυγή στη σύγχρονη δογματική επιστήμη του δικαίου). Κατά τη σύγχρονη, ωστόσο, νομική επιστήμη, ο ορισμός του δικαίου είναι τυπικός και αφηρημένος. Υπό την έννοια αυτή, δίκαιο είναι: σύνολο κανόνων που θέτει ή αναγνωρίζει η δημόσια εξουσία και εφοδιάζει με κυρώσεις και οι οποίοι αποσκοπούν στην άμεση ρύθμιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την έμμεση ρύθμιση των ανθρώπινων σχέσεων. Από τον ορισμό αυτό ευχερώς προκύπτει ότι έχει αφαιρεθεί το ουσιαστικό περιεχόμενο των κανόνων δικαίου. Συνεπώς, οι αξίες, οι οποίες ενυπάρχουν στο δίκαιο, δεν είναι αντικείμενο της νομικής επιστημονικής γνώσης. Κατ’ άλλη διατύπωση, έννοιες, όπως η τέχνη, ω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Α research regarding the relationship between the concepts of ‘art’ and ‘law’ presupposes an attempt to define these terms at an early stage. This attempt is made in the context of the present research initially with recourse to the modern doctrinal science of law. However, according to the modern science of law, the definition of the term ‘law’ is formal and abstract. In this sense, law is considered to be a set of rules established or recognized by public authority alongside with subsequent sanctions, which aim to regulate human behavior as well as human relations. Following this definition, it is easily concluded that the substantive content of the rules of law has been excluded. Therefore, the values, which are inherent in law, are not the object of legal scientific knowledge. In other words, concepts such as ‘art’ are considered to be non-legal; the research regarding the definition of the term ‘art’ requires the use of the findings of relevant philosophical, historical and sociol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54218
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54218
ND
54218
Εναλλακτικός τίτλος
Law and art: freedom (as a limit) of art
Συγγραφέας
Χατζή, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Χάνος Αντώνιος
Νικολόπουλος Ηλίας
Δασκαλοθανάσης Νικόλαος
Παπαδάκη Πολυξένη
Ξηροπαΐδης Γεώργιος
Λιτσαρδοπούλου Ναυσικά-Σωτηρία
Παναγοπούλου Φερενίκη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Τέχνη; Δίκαιο; Ελευθερία της τέχνης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.