Οικολογική και πληθυσμιακή κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγόγυρου (Spermophilus citellus Linnaeus, 1766) στην Ελλάδα

Περίληψη

Ο ευρωπαϊκός λαγόγυρος είναι ένα κινδυνεύον με εξαφάνιση εδαφόβιο σκιουροειδές τρωκτικό των χορτολιβαδικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης. Τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός του παρουσιάζει πτωτική τάση σε όλο το εύρος εξάπλωσης. Οι ελληνικοί πληθυσμοί αντιπροσωπεύουν το νοτιότερο όριο, ενώ η γνώση της κατάστασής τους είναι περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη του πληθυσμού, της οικολογίας, της γενετικής και της ηθολογίας του είδους στην Ελλάδα. Από επιτόπιες επισκέψεις μεταξύ 2019-2020 σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θράκη συλλέχθηκαν δεδομένα παρουσίας, βιολογικού ιστού και επαγρύπνησης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με υπολογιστικά μέσα ανάλυσης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ομαδοποίησης των ενδιαιτημάτων, μοντέλα μέγιστης εντροπίας κατάλληλων και διαθέσιμων ενδιαιτημάτων, δεικτών γενετικής ποικιλότητας, φυλογενετικών σχέσεων και στατιστικού ελέγχου του λόγου των πιθανοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: (α) οι υφιστάμενες αποικίες είχαν μικρή μέση πυκν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The European ground squirrel is an endangered semifossorial squirrel-like rodent of the European grassland ecosystems. In recent decades its population has been declining throughout its range. Greek populations represent the southernmost limit, whereas the knowledge of their status is limited. The aim of this PhD thesis is to study the population, ecology, genetics, and ethology of the species in Greece. From field visits during 2019-2020 in Western and Central Macedonia and Thrace, data on occurrence, biological tissue and vigilance behaviour were collected. Data were analyzed using computational tools for population density analysis, habitat clustering, maximum entropy models of suitable and available habitats, genetic diversity indices, phylogenetic relations, and statistical likelihood ratio testing. The results revealed that: (a) The results showed that: (a) the existing colonies had a low average density and number of individuals. Most colonies were located on small agricultural ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54206
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54206
ND
54206
Εναλλακτικός τίτλος
Ecological and population status of european ground squirrel (Spermophilus citellus Linnaeus, 1766) in Greece
Συγγραφέας
Ράμμου, Δήμητρα-Λήδα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γιουλάτος Διονύσιος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Αστάρας Χρήστος
Παφίλης Παναγιώτης
Γκιώκας Σίνος
Σαγώνας Κωνσταντίνος
Ακριώτης Τριαντάφυλλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Γενετική και Κληρονομικότητα
Λέξεις-κλειδιά
Μοντελοποίηση κατανομής ειδών; Κυτόχρωμα β; Συμπεριφορά επαγρύπνησης; Διατήρηση ειδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)