Συγκεντρωτικά ηλιακά θερμικά συστήματα: πειραματική και υπολογιστική μελέτη καινοτόμων διατάξεων για εφαρμογές σε μέσες και ενδιάμεσες θερμοκρασίες

Περίληψη

Τα συγϰεντρωτιϰά ϑερμιϰά ηλιαϰά συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μετατροπή ηλιαϰής ενέργειας σε ϑερμότητα για ϑέρμανση ϰαι ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης ϰαι ϑερμότητα για βιομηχανιϰές διεργασίες. Στις σύγχρονες τεχνιϰές μετατροπής της ηλιαϰής σε ϑερμιϰή ενέργεια περιλαμβάνονται τα συστήματα παραϰολούϑησης του ήλιου με παραβολιϰά ϰάτοπτρα ή ϰάτοπτρα Φρενέλ.΄Ομως, υπάρχουν ελάχιστες συσϰευές στο εμπόριο με ενδιάμεση ή μέση ϑερμοϰρασία λειτουργίας (100 − 250 °C). Προϰειμένου να ϰαλυφϑεί αυτό το ϰενό στην αγορά, προτείνεται ϰαι μελετάται ένα ϰαινοτόμο συγϰεντρωτιϰό ϑερμιϰό ηλιαϰό σύστημα. Χαραϰτηριστιϰό της προτεινόμενης συσϰευής είναι η συγϰέντρωση της ηλιαϰής αϰτινοβολίας σε επίπεδο αποδέϰτη μέσω ενός πεδίου ϰαϑρεπτών. Η πρωτότυπη διάταξη σχεδιάστηϰε, ϰατασϰευάστηϰε ϰαι δοϰιμάστηϰε σε πραγματιϰές συνϑήϰες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα της ϑεωρητιϰής μελέτης μέσω αριϑμητιϰών προσομοιώσεων ϰαϑώς ϰαι τα αποτελέσματα της πειραματιϰής μελέτης της εν λόγω διάταξης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Concentrating solar thermal systems are widely used to convert solar energy for space heating and refrigeration, solar water heating, as well as industrial process heat. The state-of-the-art methods for solar process heat production use different concepts among which tracking Fresnel mirrors or parabolic troughs. However, very few commercially available devices operating at intermediate to medium temperatures (100−250 °C) exist. In order to fill this gap, an innovative concentrating solar thermal system is proposed and studied. The proposed device is able to concentrate the solar radiation to the receiver using a micro-mirror array and a flat receiver. A prototype is designed, constructed and tested outdoors. The findings of the theoretical study through numerical simulations and the experimental results are presented and discussed in the present work.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54188
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54188
ND
54188
Εναλλακτικός τίτλος
Concentrating solar thermal systems: numerical simulation and experimental study for applications at intermediate to medium temperatures
Συγγραφέας
Παναγόπουλος-Κοντοσταυλάκης, Ορέστης (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Εξεταστική επιτροπή
Αργυρίου Αθανάσιος
Καζαντζίδης Ανδρέας
Κιουτσιούκης Ιωάννης
Καυγά Αγγελική
Λευθεριώτης Γεώργιος
Λουκόπουλος Βασίλειος
Συρροκώστας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Εφαρμοσμένη φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)