Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πεδίο του ΣΤΕΜ: μελέτη περίπτωσης με εκπαιδευτικούς σχολείων σε Κύπρο και Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή στοχεύει να αντιμετωπίσει σε κάποιον βαθμό το χάσμα μεταξύ της διδασκαλίας θεμάτων στο πεδίο του STEM στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που απαιτούνται από τους μαθητές, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής στις μελλοντικές τους σπουδές ή/και επαγγελματικές επιλογές στο πεδίο του STEM. Ακολουθώντας την αναγκαιότητα για «έξυπνη εκπαίδευση», η Επαυξημένη Πραγματικότητα ως μία αναδυόμενη τεχνολογία, ενσωματώθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς μαθημάτων στο πεδίο του STEM, στο πλαίσιο μιας μελέτης περίπτωσης με δύο υπό-περιπτώσεις, ένα δημόσιο σχολείο στην Κύπρο και ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, για να διερευνηθεί ο αντίκτυπος στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και στους μαθητές τους. Ο ερευνητικός σκοπός αυτής της μελέτης προέρχεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, εστιάζοντας στη διερεύνηση του «εάν» (υπό ποιες συνθήκες) και του «πώς» (με ποιους τρόπους) η τεχνολογία της Επαυξημένης Π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to tackle to some extent the gap between the instruction of STEM-related disciplines in Lower Secondary Education and the 21st century skills required by students, to face real life situations in their future STEM related studies and careers. Following the necessity towards “smart education”, an emerging technology namely Augmented Reality, has been integrated in Lower Secondary Education by teachers of STEM-related courses in the context of a case study with two cases, one public school in Cyprus and one private school in Greece, to explore the impact on the teachers involved as well as their students. The specific research purpose of this study rises through the literature review, focusing on the investigation of “if” (under which circumstances) and “how” (in which ways) the technology of Augmented Reality could be integrated into STEM-related courses in Lower Secondary Education, leading to a positive impact on students’ twenty-first century skills and motivation tow ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54043
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54043
ND
54043
Εναλλακτικός τίτλος
Augmented Reality in Secondary Education in the fields of STEM: a case study including teachers from schools in Cyprus and Greece
Συγγραφέας
Ουασίτσα, Ιλόνα-Ελευθερία (Πατρώνυμο: Μπρονίσουαβ-Γκζέγκοζ)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
European University Cyprus
Εξεταστική επιτροπή
Meletiou-Mavrotheris Maria
Katzis Konstantinos
Pedaste Margus
Louca Loucas
Tsinakos Avgoustos
Grondoudis Andreas
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Επαυξημένη πραγματικότητα; Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Διαθεματικότητα; Μελέτη περίπτωσης
Χώρα
Κύπρος
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
286 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)