Οθωμανική διοίκηση και Ρωμιοί (Έλληνες) υπήκοοι: το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης (1876-1913)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισμός της πορείας των σχέσεων μεταξύ της οθωμανικής διοίκησης και της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης μεταξύ 1876 - 1913. Εξετάστηκαν οι δεσμοί που είχε η κοινότητα των Ρωμιών (Ελλήνων) στη Θεσσαλονίκη, επαρχία του Οθωμανικού Κράτους, με την οθωμανική διοίκηση, οι πηγές σύνδεσης και διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ τους και οι δεσμοί επικοινωνίας που εξασφάλισαν τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των Ρωμιών. Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα κορυφαία πολυεθνικά εμπορικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την επιλογή της Θεσσαλονίκης ως κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Για την πραγματοποίηση της διατριβής εξετάστηκαν το Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, το Αρχείο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το Αρχείο του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και το Οθωμανικό Αρχείο της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία από το Κέντρο Ισλαμι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is to determine the course of relations between the Ottoman administration and the Greek community of Thessaloniki between 1876 - 1913. The ties that the Rums (Greek) community had in Thessaloniki, a province of the Ottoman State, with the Ottoman administration, the sources of connection and disagreements that existed between them, and the communication ties that ensured the preservation of the Rum national identity were examined. The fact that Thessaloniki was one of the leading multinational trading centers of the Ottoman Empire was an important factor in choosing Thessaloniki as the main subject of this study.In order to carry out the dissertation, the History Archive of the Holy Metropolis Church of Thessaloniki, the Macedonian Struggle Museum Archive, the Istanbul Greek Orthodox Patriarchate Archive and the Ottoman Archive of the Republic of Turkey were examined. In addition, literature from the Islamic Research Center, Boğaziçi University Library ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Çalışmanın konusu, 1876-1913 yılları arasında Selanik’te Osmanlı yönetimi ile Rum cemaati ilişkisinin nasıl bir seyir izlediğini tespit etmekti. Osmanlı Devleti’nin bir vilayeti olan Selanik’te Rum cemaatinin Osmanlı yönetimi ile olan bağı, yönetim ile cemaat arasındaki görüş birliği ve görüş ayrılıklarının kaynağı ve Rumların millî kimliğinin korunmasına katkı sağlayan iletişim ağları incelendi. Selanik’in ana çalışma konusu seçilmesinde Selanik’in, Osmanlı Devleti’nin önde gelen çok uluslu ticari merkezlerinden biri olması etkili oldu. Çalışmayı gerçekleştirmek için Selanik Kutsal Metropol Kilisesi Tarih Arşivi, Makedonya Mücadelesi Müzesi Arşivi, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arşivi ve Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Arşivi incelendi. Ayrıca İslam Araştırmaları Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, Aristoteles Üniversitesi Kütüphanesi, Selanik Belediyesi Kütüphanesi ve Yunanistan Meclis Dijital Kütüphanesindeki literatür kullanıldı. XIX. yüzyılda Balkan toplumları Osma ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53751
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53751
ND
53751
Εναλλακτικός τίτλος
Osmanlı Yönetimi ve Rum Tebaa: Selanik Örneği (1876-1913)
Συγγραφέας
Ντισλή, Μαρία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Istanbul Medeniyet University
Εξεταστική επιτροπή
Ολμέζ (Ölmez) Αντέμ (Adem)
Καρατζακάγια (Karacakaya)) Ρετζέπ (Recep)
Μπακάρ (Bakar) Μπουλέντ (Bülent)
Καρακότς (Karakoç) Ερτζάν (Ercan)
Μπαϊρακτάρ-Τελλάν (Bayraktar-Tellan) Ελίφ (Elif)
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Βιλαέτι Θεσσαλονίκης; Οθωμανική Διοίκηση; Προνομιακό Ζήτημα Πατριαρχείου; Κοινοτικό Ζήτημα Θεσσαλονίκης; Ρωμιοί Θεσσαλονίκης και Οθωμανική Διοίκηση; Η Σφαγή των Προξένων στη Θεσσαλονίκη; Μακεδονικό ζήτημα; Η παιδεία των Ρωμιών; Βουλγαρικός εθνικισμός
Χώρα
Τουρκία
Γλώσσα
Τούρκικα
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)