Μια προσέγγιση βάσει των αρχών της πρόληψης και της δέουσας επιμέλειας στις Θεσμικές Εξελίξεις για τη βιώσιμη λειτουργία των πλοίων

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας: Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην αξιολόγηση της επίδρασης της εφαρμογής της νεοσύστατης πολιτικής της βιωσιμότητας στην ναυτιλιακή αγορά και στην δημιουργία ενός κυκλώματος με υπάρχουσες πρακτικές, από όλους τους τομείς του ναυτιλιακού κλάδου, όπου θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η συνέχιση της εφαρμογής της νεοσύστατης αυτής πολιτικής στο διηνεκές. Όμως, παράλληλα με την σταδιακή επέκταση των βιώσιμων πρακτικών, υπάρχουν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες που εξίσου επηρεάζουν και προκαλούν ανακατατάξεις στην συνήθη ναυτιλιακή πρακτική. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι η i) τεχνολογική εξέλιξη, ii) η ψηφιοποίηση και iii) η επέκταση του Covid-19. Συνεπώς, παράλληλα με την αξιολόγηση της επίδρασης της πολιτικής της βιωσιμότητας, θα αξιολογηθεί και η επίδραση των αναφερομένων εξωγενών παραγόντων στην επέκταση και εφαρμογή των βιώσιμων ναυτιλιακών πολιτικών. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί και η ύπαρξη τυχόν συσχέτισης των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών στo ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose of the research: This PhD thesis focuses primarily on assessing the impact of implementing the newly established policy of sustainability on the shipping sector and on creating a circuit with existing practices, integrating aspects from various shipping domains, that will ensure the effectiveness and continued implementation of this newly established policy in perpetuity. Alongside the gradual expansion of sustainable practices, other exogenous factors equally influence and cause upheavals in normal shipping practices. Those factors are i) technological development, ii) digitalisation iii) the expansion of Covid-19. Therefore, in parallel with evaluating the impact of sustainability, the effect of the above-mentioned exogenous factors on the expansion and implementation of sustainable shipping policies will be assessed. Furthermore, any possible correlation between recent legislative changes in maritime law with sustainable maritime policies will be examined and the possible fu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53698
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53698
ND
53698
Εναλλακτικός τίτλος
Α proactive and diligent approach to Institutional Developments for sustainable vessel operation
Συγγραφέας
Μποβιάτσης, Μιχαήλ του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Βλάχος Γεώργιος
Αθανασίου Γαρυφαλλιά
Πολέμης Διονύσιος
Θεοτοκάς Ιωάννης
Λαγούδης Ιωάννης
Ζης Θαλής
Δανιήλ Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη Ναυτιλία; Δέουσα Επιμέλεια; Πρόληψη; Διεθνές Ναυτιλιακό Θεσμικό Πλαίσιο & Πολιτική; Διεθές Ναυτικό Δίκαιο; Ναυτιλιακά Εποπτικά Όργανα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)