Τα πάθη της ψυχής και η θεραπεία τους: Στωικοί και Επίκουρος

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής μας είναι η ανάλυση των συναισθημάτων όπως αυτά παρουσιάζονται στα φιλοσοφικά συστήματα των πρώιμων Στωικών και του Επίκουρου. Ο συνήθης τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι δύο θεωρήσεις εστιάζει στον ρόλο της πεποίθησης και των γνωστικών λειτουργιών που συμβάλλουν στην παραγωγή ενός συναισθήματος τονίζοντας έτσι την γνωσιοκρατική διάσταση των παραπάνω θεωριών. Σκοπός μας είναι μέσω της μελέτης και της ανάλυσης των αποσπασμάτων να παρουσιάσουμε την υποκειμενική-βιωματική διάσταση των συναισθημάτων (feelings), εστιάζοντας στα υλικά-σωματικά στοιχεία τους (affections), τα οποία δεν έχουν αναλυθεί όσο απαιτείται. Αποτελούν τα παραπάνω στοιχεία απλώς επακόλουθα των αξιολογικών πεποιθήσεων με κανένα ουσιώδη ρόλο στην παραγωγή των συναισθημάτων (όπως υποστηρίζει η γνωσιοκρατική ερμηνεία) ή αντίθετα, όπως θα υποστηρίξουμε, τα ορμητικά στοιχεία παίζουν κάποιο ενεργό ρόλο στην παραγωγή ενός συναισθήματος; Εάν η μελέτη των αποσπασμάτων επιβεβαιώσει την παραπάνω υπόθεση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Traditionally both the stoic and epicurean theories of emotions are interpreted in an intellectual way. According to these interpretations, emotions are identified as evaluative judgments. My PhD thesis tries to prove that the traditional interpretations do not capture the whole picture. There are several passages suggesting that there is something more regarding emotions. Something that cannot be intellectually understood. For the Stoics there are also dispositional and occurrent impulsive elements while for Epicurus there are also affective aspects of emotions. In order to elaborate these results i will study both the structure of emotions -in stoicism and epicureanism- and the therapeutic strategies that both schools propose in order to cure the passions of our soul.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53615
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53615
ND
53615
Εναλλακτικός τίτλος
Passions of the soul and their therapy: Stoics and Epicurus
Συγγραφέας
Πουλακίδας, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυριανέας Στασινός
Κόντος Παύλος
Περδικούρη Ελένη
Ιεροδιακόνου Αικατερίνη
Ράγκος Σπυρίδων
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Μυλωνάκη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Ηθική
Λέξεις-κλειδιά
Οι Στωικοί; Επίκουρος; Λόγος και συναίσθημα; Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ); Ελληνιστική φιλοσοφία; Ηθική; Ψυχολογία; Πάθος; Αρχαία ελληνική φιλοσοφία; Ζήνων; Κλεάνθης; Χρύσιππος; Πρώιμοι στωικοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)