Ολοκληρωμένο περιβάλλον διασφάλισης ποιότητας στη σύνθεση χάρτη

Περίληψη

Οι τοπογραφικοί χάρτες αποδίδουν φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους, τα οποία σε ψηφιακό περιβάλλον αποτελούν διακριτές οντότητες. Οι οντότητες και οι αντίστοιχες περιγραφικές ιδιότητες, οργανώνονται σε θεματικές ενότητες και θεματικά επίπεδα που αποτελούν δομικά στοιχεία στη σύνθεση του χάρτη. Η απόδοσή τους στον χάρτη υπόκειται σε περιορισμούς που εξαρτώνται από τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, την κλίμακα, τις διαδικασίες επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων και τις απαιτήσεις των χρηστών του. Εκτός από τους προαναφερόμενους περιορισμούς, τα γεωχωρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα αναφοράς για τη σύνθεση του χάρτη, περιέχουν αβεβαιότητες και σφάλματα που είτε είναι εγγενή στα δεδομένα είτε δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της χαρτοσύνθεσης. Ο τύπος και η σημασία των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στα δεδομένα, προσδιορίζουν και την ποιότητα του χάρτη. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί ο παραγωγός του χάρτη να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει την ποιότητα του χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Topographic maps portray both physical and artificial entities of the surface of the Earth, which in a digital environment are discrete entities. The entities and their corresponding descriptive properties are organized into thematic units and thematic layers, forming the building blocks in map composition. Their portrayal on the map is subject to constraints dependent on the method of data collection, the map scale, the data processing procedures and the requirements of map users. In addition to constraints, geospatial data contain uncertainties and errors that are either inherent in the data or a result of the map composition process. The type and significance of these errors determine the quality of maps. The question that arises is how the map producer can evaluate and document the quality of the map in the context of an integrated automated production system and what is the optimal way to achieve this? The PhD thesis aspires to give a new perspective to cartographic producers, pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53613
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53613
ND
53613
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated quality assurance environment in map composition
Συγγραφέας
Καββάδας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσούλος Λύσανδρος
Γεωργόπουλος Ανδρέας
Κάβουρας Μαρίνος
Δημοπούλου Έφη
Πότσιου Χρυσή
Σκοπελίτη Ανδριανή
Τσάτσαρης Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Κτηματολογικά δεδομένα; Σύνθεση χάρτη; Ποιότητα γεωχωρικών δεδομένων; Μοντέλο ποιότητας; Διεθνή πρότυπα; Προδιαγραφές οδηγίας INSPIRE; Τοπογραφικός χάρτης κλίμακας 1:25000
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.