Εννοιολογική ανάκτηση από FDB βάσεις δεδομένων

Περίληψη

Σε ένα παραδοσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων η ανάκτηση πληροφοριών πραγματοποιείται, κυρίως, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά (keywords), ενώ κάθε εννοιολογική πληροφορία αγνοείται. Μια και κάθε όρος (έννοια) μπορεί να εκφραστεί με περισσότερες από μία λέξεις, ένας σημαντικός αριθμός εγγραφών αγνοείται κατά τη διαδικασία της αναζήτησης, αφού κατά την ανάκτηση των δεδομένων χρησιμοποιούνται μόνο οι a posteriori συσχετίσεις μεταξύ των όρων. Οι γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) ανακτούν δεδομένα που περιέχουν τις συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες καθορίζει ο χρήστης, ο οποίος δε γνωρίζει πάντα το περιεχόμενο της Βάσης αλλά και δεν είναι δυνατό να προσδιορίσει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν μία έννοια. Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα σε μία Βάση μπορεί να είναι πολύγλωσσα, είναι προφανές ότι το σύνολο των δεδομένων που τελικά αγνοείται από κάθε ερώτημα του χρήστη μπορεί να είναι σημαντικό. Η παρούσα έρευνα τεκμηριώνει τη χρήση, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In a traditional Database Management System, data retrieval is mainly carried out using keywords, while any conceptual information is ignored. Since any term (concept) can be expressed in more than one word, a significant number of records are ignored during the data retrieval process, as only the a posteriori correlations among the terms are used. Query languages retrieve data containing specific keywords as defined by the user, who does not usually know the content of the Database since it is not possible to identify all the words that are used when defining a concept. Moreover, taking into consideration the fact that the data in a Database can be multilingual, it is obvious that the data set that is finally ignored by the data retrieval process may be important. The present research documents the utilization of the a priori conceptual correlations among terms that exist independently of any Database and are available for processing through the thesaurus.The proposed research approac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36754
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36754
ND
36754
Εναλλακτικός τίτλος
Conceptual data retrieval from FDB databases
Συγγραφέας
Πετράκη, Ευαγγελία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ
Λυπιτάκης Ηλίας
Βαζιργιάννης Μιχαήλ
Μαλεύρης Νικόλαος
Χαλκίδη Μαρία
Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Κωτίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Βάσεις δεδομένων; Εννοιολογική αναζήτηση; Πολύγλωσσος θησαυρός; Ανάκτηση πληροφοριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)