Ταφικές πρακτικές στη Μυκηναϊκή Αττική: βιοαρχαιολογική και ταφονομική ανάλυση του ανθρώπινου σκελετικού υλικού από το νεκροταφείο στη θέση Κολικρέπι του Δήμου Σπάτων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η συστηματική μελέτη και ανάλυση των ανθρώπινων σκελετικών καταλοίπων από το πρόσφατα ανεσκαμμένο νεκροταφείο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη θέση Κολικρέπι στα Σπάτα Αττικής. Στόχος της μελέτης ήταν αφενός η ανασύσταση της βιολογικής ταυτότητας του πληθυσμού και αφετέρου η προσέγγιση των ταφικών πρακτικών δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες της δευτερογενούς μεταχείρισης των νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, βασικά ζητήματα γύρω από τα οποία κινείται η συζήτηση αφορούν τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού (αριθμός, φύλο, ηλικία), τα επίπεδα υγείας και τις διατροφικές συνήθειες στο σύνολο του πληθυσμού αλλά και σε επιμέρους ηλικιακές και έμφυλες ομάδες. Επιπλέον, η εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει τις ταφονομικές διαδικασίες που επέδρασαν στα οστά με την εναπόθεσή τους στους τάφους, διακρίνοντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς παράγοντες αλλά και να εξετάσει όψεις της ταφικής μεταχείρισης, όπως η μορφή και η ποικιλία των ταφικών πρακτικώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is the systematic examination and analysis of the human skeletal assemblages deriving from the recently excavated Late Bronze Age cemetery at Kolikrepi, Spata in Eastern Attica. The aim is to reconstruct the biological profile of the case study population as well as to address important issues regarding the manipulation of the deceased with special emphasis on the post-burial, secondary treatment of the dead body. More specifically, one of the main goals of this study is to investigate the demographic composition of the cemetery population (minimum number of individuals, age, sex), exploring changes through time and to assess the health and dietary status at the population level as well as among different subgroups (defined by age and sex). Moreover, the current research attempts to define the taphonomic factors that affected bone preservation after their deposition, distinguishing between natural and cultural formation processes, with a view to approaching ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/53558
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53558
ND
53558
Εναλλακτικός τίτλος
Mortuary practices in Mycenaean Attica: bioarchaeological and taphonomic analysis of the human skeletal remains from the chamber tomb cemetery at Kolikrepi-Spata
Συγγραφέας
Παπακωνσταντίνου, Νίκη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τριανταφύλλου Σεβαστή
Ανδρέου Στυλιανός
Bennet John
Βαλαμώτη Σουλτάνα
Ντίνου Μαρία
Βλαχόπουλος Ανδρέας
Παπαδάτος Γιάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα; Ταφικές πρακτικές; Ταφονομία; Ύστερη Εποχή του Χαλκού; Αττική; Οστεοαρχαιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.