Νεοθεσμιμός του λόγου και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 1990-2002: αξιολογώντας τον εξευρωπαϊσμό από τα "Κάτω προς τα Πάνω"

Περίληψη

Το ερευνητικό παζλ της διατριβής είναι να διερευνήσει πώς μεσολαβεί ο πολιτικός λόγος τηνπροσαρμογή της εσωτερικής πολιτικής ως συνέπεια των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Εννοιολογικά υιοθετεί τον Νεο-θεσμισμό του λόγου όπως αναπτύχθηκε από τους Vivien Schmidt και Claudio Radaelli. Εμπειρικά, η διατριβή αυτό επιλέγει την περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην Ελληνική συνταξιοδοτική πολιτική γήρατος και την προσαρμογή της κατά την περίοδο 1990-2002. Η διατριβή αξιολογεί επίσης τη διαδικασία του Εξευρωπαϊσμού. Υιοθετεί την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» για τον Εξευρωπαϊσμό όπως έχει αναπτυχθεί τον Claudio Radaelli. Υπό αυτό το πεδίο, η ανάλυση δεν ξεκινά από την πολιτική της Ε.Ε. ως ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά από ένα σύστημα αλληλεπίδρασης στο εγχώριο επίπεδο.Εννοιολογικά, η διατριβή εξετάζει τον πολιτικό λόγο ως πολιτικό πόρο συγκρότησης συναίνεσης και νομιμότητας. Επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις του λόγου των β ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research puzzle of the thesis is to investigate how policy discourse mediates domestic policy adjustment consequent on commitments entered into at the domestic level by the European Union. Conceptually, it adopts the discursive institutionalist framework as developed by Vivien Schmidt and Claudio Radaelli. Empirically, it chooses a single-case study approach to focus on the Greek old-age pension policy adjustment during 1990-2002. The thesis also appraises the process of Europeanization. It adopts the ‘bottom-up’ approach to Europeanization as developed by Claudio Radaelli. Under this scope it’s analysis does not start from EU policy commitments as an independent variable, but from a system of interaction at the domestic level. Conceptually, the thesis looks at policy discourse as a consensus and legitimacy building resource. It focuses on the discursive interactions of key policy actors and analyses how they use policy discourse in order to justify the necessity and the appropriat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53399
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53399
ND
53399
Εναλλακτικός τίτλος
Discursive institutionalism and pension reform discursive institutionalism and pension reform in Greece 1990-2002: appraising europeanization from the ‘Bottom-up'
Συγγραφέας
Ξιαρχογιαννοπούλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
University of Exeter
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Ντάνκαν (Duncan) Ράσσελ (Russel)
Κλαούντιο (Claudio) Ρανταέλλι (Radaelli)
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες πολιτικές; Συνταξιοδοτική Πολιτική; Ελλάδα; Νεο-θεσμισμός του Λόγου; Εξευρωπαϊσμός; Νόμος; Δημόσια διοίκηση; Πρωθυπουργός; Υπουργός; Επιτροπή; Έκθεση; Συνδικάτα; ΓΣΕΕ; ΑΔΕΔΥ; ΓΣΕΒΕΕ; Εισηγητική Έκθεση; Ευρωπαϊκή Ένωση; Καταλληλότητα; Νομιμοποίηση; Πολιτικά Αφηγήματα; Μετα-αφηγήματα; Μεταρρύθμιση; Αλλαγή; Επιστημονική Επιτροπή; Προσδιορισμένες εισφορές; Προσδιορισμένες παροχές; Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 1990-2002; Απεργία; ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ; Εμπιστοσύνη; Κοινοβούλιο; Συναίνεση; Νομιμότητα; Αναγκαιότητα
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)