Αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου WRF για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μελέτες στην περιοχή της Ευρώπης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ικανότητας ενός σύγχρονου αριθμητικού μετεωρολογικού μοντέλου μέσης κλίμακας / περιοχικού κλιματικού μοντέλου, του Weather Research and Forecasting (WRF), στην προσομοίωση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θερμικών και υδρολογικών συνθηκών σε περιφερειακή κλίμακα και στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της αποδοτικότητάς του για τέτοιου είδους μελέτες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η έρευνα που διεξήχθη επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό βέλτιστης χωρικής ανάλυσης κελιού πλέγματος κατά την πραγματοποίηση προσομοιώσεων στις οποίες εφαρμόζονται τεχνικές δυναμικής μείωσης της κλίμακας πέραν της οποίας δεν επιτυγχάνεται καλύτερη σύγκλιση με παρατηρούμενα δεδομένα, μειώνοντας έτσι το υπολογιστικό κόστος, στην κατάστρωση μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προσομοιωτικής ικανότητας/απόδοσης του μοντέλου υπό διάφορους συνδυασμούς παραμετροποιήσεων και χωρικών αναλύσεων, στον προσδιορισμό του βέλτιστου συνδυασμού φυσικών παραμετροποιήσεων για την πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis focuses on evaluating the capability of a state-of-the-art, widely used mesoscale numerical weather prediction model / regional climate model, Weather Research and Forecasting (WRF), in simulating short- and long-term thermal and hydrological conditions at a regional scale and trying to optimize its efficiency for such studies over Europe. The research conducted focused on determining the optimal grid cell spatial resolution when performing simulations in which dynamical downscaling techniques are applied beyond which no better convergence with observed data is achieved, thereby reducing computational cost, on developing a methodological framework to assess simulation capability /performance of the model under various combinations of physical parameterizations and spatial analyses, to determine the optimal combination of physical parameterizations for simulating extreme precipitation events and to identify European regions that in climate simulations deviate from observ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53346
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53346
ND
53346
Εναλλακτικός τίτλος
Performance evaluation of the WRF model for short -and long- term studies over Europe
Συγγραφέας
Στεργίου, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σωτηροπούλου Ραφαέλλα- Ελένη
Μελάς Δημήτριος
Τάγαρης Ευθύμιος
Ζάνης Πρόδρομος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Μετεωρολογία και Επιστήμες της ατμόσφαιρας
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού; WRF; Θερμοκρασία; Βροχόπτωση; ΑΚΡΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ; αλγόριθμος TOPSIS; ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ; ΔΕΔΟΜΕΝΑ E-OBS; ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ; Ευρώπη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)