Συμβολή στη μελέτη της σωματιδιακής ρύπανσης στην Ελλάδα

Περίληψη

Τα πεδία εκπομπών τα οποία υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και έχουν αναπτυχθεί βασιζόμενα σε αναλυτικά δεδομένα δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τεχνικές GIS είναι σχετικά λίγες αναλογιζόμενοι τη σημασία που έχουν τα πεδία εκπομπών στα φωτοχημικά μοντέλα. Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζεται η ανάπτυξη του μοντέλο εκπομπών MOSESS. Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Mapbasic 9.5 και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα GIS MapInfo 9.5 για τη εφαρμογή του. Η τελευταία μεθοδολογία του εγχειριδίου EMEP/CORINAIR έχει ενσωματωθεί στο μοντέλο με σκοπό τη δημιουργία πεδίων εκπομπών υψηλής χωρικής ανάλυσης/χρονικής ανάλυσης (μηνιαία, εβδομαδιαία, ωριαία) και χημικό διαχωρισμό (30 κατηγορίες ενώσεων για NMVOCs και 6 για τα σωματίδια) για CO, NOₓ, SOₓ, NMVOCs, NH₃, PM₁₀ και PM₂․₅ από όλες τις ανθρωπογενείς πηγές σύμφωνα με τις κατηγορίες SNAP. Το μοντέλο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί: 1) η εφαρμογή του μοντέλου θα είναι μια εύκολη υπόθεση δεδομένου της πιθανής μικρής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The presented emission inventories in the literature, compiled using bottom-up activity information utilizing GIS capabilities are relatively few considering the importance of emissions in chemical forecasting. In the framework of this thesis a new emission model namely MOSESS was developed. The model is build using Mapbasic 9.5 (SQL/Visual Basic) computer language and it runs through the Mapinfo 9.5 which is utilized as the computing platform. The latest methodology of the EMEP/CORINAIR is fully incorporated in the model with the aim to prepare high resolution gridded (in resolution and projection provided)/temporal (annual, weekly, diurnal)/chemical speciated (max of 30 VOC species and 6 for PM) emissions for CO, NOₓ, SOₓ, NMVOCs, NH₃, PM₁₀ and PM₂․₅ from all anthropogenic sources according to the SNAP categories. The model is structured is such a way ensuring that: 1) running the model will be an easy task taking into consideration limited knowledge of a GIS software package by the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20478
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20478
ND
20478
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to the study of aerosol pollution in Greece
Συγγραφέας
Μαρκάκης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Εξεταστική επιτροπή
Μελάς Δημήτριος
Μπαλής Δημήτριος
Μπάης Αλκιβιάδης
Τουρπάλη Κλεαρέτη
Κανακίδου Μαρία
Ζάνης Πρόδρομος
Ασσαέλ Μάρκος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Αιωρούμενα σωματίδια; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Φυσικές εκπομπές; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
291 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)