Πώς καταγράφηκε ο 20ός αιώνας στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας από την χούντα (1967) μέχρι σήμερα (2022): ερμηνευτικά σχήματα, ιδεολογικές κατευθύνσεις και ο μετασχηματισμός τους

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην διερεύνηση, καταγραφή και σύγκριση των ερμηνευτικών σχημάτων και ιδεολογικών κατευθύνσεων στις αφηγήσεις με τις οποίες τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας από την χούντα (1967) μέχρι σήμερα (2022) κατέγραψαν στα περιεχόμενά τους την Ιστορία του 20ού αιώνα. Με ένα μεθοδολογικό μείγμα Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, Συγκριτικής Ανάλυσης και ιστορικο-κριτικής προσέγγισης αναλύονται και συγκρίνονται τα σχετικά περιεχόμενα 24 ελληνικών σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας που χρησιμοποιήθηκαν σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και σε μαθήματα επιλογής την περίοδο 1967-2022, ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα ερμηνευτικά σχήματα, οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, οι εμφάσεις και οι αποσιωπήσεις των περιεχομένων· και έπειτα να καταγραφούν και να συγκριθούν οι μετασχηματισμοί τους ως μετασχηματισμοί του συνολικού ιστορικού αφηγήματος και ερμηνείας στον άξονα του χρόνου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την θεωρητική θέση της στενής συνάρτησης του ιδεο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. Thesis focuses on the investigation, recording and comparison of the interpretive schemes and ideological directions in the narratives with which the Greek school history textbooks recorded with their contents the History of the 20th century from the junta (1967) to the present (2022). Using a methodological mixture of Qualitative Content Analysis, Comparative Analysis and a historical-critical approach, the relevant contents of 24 Greek school textbooks of History used in Elementary, Middle School, High School and elective courses in the period 1967-2022 are analyzed and compared, in order to distinguish and record the interpretive schemes, the ideological directions, the emphases, the concealments and the “silences” of the contents; and, after that, to record and compare their transformations as transformations of the overall historical narrative and interpretation in the axis of time. The results confirm the theoretical position of the close correlation eac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53244
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53244
ND
53244
Εναλλακτικός τίτλος
How the 20th century was recorded in Greek school history textbooks from the junta (1967) to today (2022): interpretive schemes, ideological directions and their transformation
Συγγραφέας
Σκυθιώτης, Πέτρος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρέου Ανδρέας
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Ηλιάδου Σοφία
Κόκκινος Γεώργιος
Τζάρτζας Γεώργιος
Παληκίδης Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικά εγχειρίδια ιστορίας; 20ος αιώνας; Σύγχρονη ελληνική ιστορία; Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου; Συγκριτική ανάλυση; Ερμηνευτικά σχήματα; Ιδεολογία; Ιδεολογία και ιστορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)