Συγκροτώντας τοπία μνήμης: αστεακές συναρμογές και ενσώματη μνήμη στη μετα-σοσιαλιστική Τασκένδη

Περίληψη

Βασισμένη σε εθνογραφική έρευνα πεδίου διάρκειας έντεκα μηνών στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, η διδακτορική μου διατριβή μελετά τους τρόπους με τους οποίους η αλληλεπίδραση των κατοίκων της Τασκένδης με τις αστικές υποδομές διευκολύνεται από, και ταυτόχρονα παράγει, ενσωματωμένη μνήμη. Η εν λόγω διατριβή λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων από διάφορους κλάδους – όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπογεωγραφία και οι σπουδές επιστήμης και τεχνολογίας (STS) – προκειμένου να προτείνει ένα πλαίσιο ικανό να συλλάβει την πολλαπλότητα, την πολυπλοκότητα και τη ρευστότητα της μνήμης. Επαναδιαπραγματεύεται την έννοια του memoryscape με έναν τρόπο που ξεφεύγει από την παραδοσιακή παραστατική αντιπροσωπευτική αντίληψη της έννοιας. Αντίθετα, αντιλαμβάνεται το memoryscape ως ένα τοπίο μνήμης που δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης ανθρώπων και τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, αντί για μια ομοιόμορφη συλλογική κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία που υλοποιείται στο χώρο ή/και μέσα από αντι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Based on nine months of ethnographic fieldwork in Tashkent, Uzbekistan, this doctoral dissertation explores the ways in which embodied memory processes are generated by and through the interaction of humans with urban infrastructure and the ways in which they enact memoryscapes. Drawing upon a wide range of approaches from across several disciplines – anthropology, sociology, human and cultural geography, and science and technology studies – in order to propose a framework capable of capturing the multiplicity, fluidity, messiness, and contingency of memory, this dissertation suggests a reconceptualisation of the notion of the memoryscape which departs from the traditional structuralist representational approaches to the notion. Instead, it sees the memoryscape as an assemblage – more than one but less than many, at the same time collective and individual – enacted by means of the co-functioning of human and non-human components, and especially the various memory processes that this co ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Denne afhandling undersøger, baseret på ni måneders etnografisk feltarbejde i Taskjent, Usbekistan, hvordan kropsliggjorte hukommelsesprocesser skabes i interaktionen mellem mennesker og urban infrastruktur, samt hvordan disse processer frembringer memoryscapes. Ved at anvende metoder fra forskellige discipliner såsom antropologi, sociologi, human- og kulturgeografi samt videnskabs- og teknologistudier præsenteres en ny tilgang, der er i stand til at opfange hukommelsens rodede, flydende, tilfældige og mangeartede beskaffenhed. I afhandlingen foreslås en rekonceptualisering af memoryscapes som afviger fra de traditionelt strukturalistisk repræsentative forståelser af begrebet. Memoryscapes betragtes i stedet som en blanding – mere end én, men mindre end mange – kollektiv og individuel på én og samme tid. De skabes i samarbejdet mellem menneskelige og ikke-menneskelige komponenter med særlig fokus på de hukommelsesprocesser som det medfører. I overensstemmelse hermed argumenteres der fo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53231
ND
53231
Εναλλακτικός τίτλος
Enacting memoryscapes: urban assemblages and embodied memory in post-socialist tashkent
Συγγραφέας
Όλμα, Νικόλαος του Ταντέους-Άντζει
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
University of Copenhagen
Εξεταστική επιτροπή
Beller-Hann Ildiko
Alexander Catherine
Duijzings Ger
Skvirskaja Vera
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ασιατικές σπουδές
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Ανθρωπολογία
Λέξεις-κλειδιά
ΤΑΣΚΕΝΔΗ; Αστικές υποδομές; Συλλογική μνήμη
Χώρα
Δανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)