Οι κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα υπό το πρίσμα των λίθινων λαξευμένων εργαλειοτεχνιών: ζητήματα διακίνησης των πρώτων υλών και παραγωγής των εργαλείων σε οικιστικά περιβάλλοντα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα υπό το πρίσμα των λίθινων λαξευμένων εργαλειοτεχνιών. Από γεωγραφικής άποψης η μελέτη εστιάζει στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα (Μακεδονία, Δυτική Θεσσαλία, Ήπειρος και Δυτική Στερεά Ελλάδα έως και τη Φωκίδα), περιοχές στις οποίες οι αναδυόμενες κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από αυτές που αναπτύσσονται στη νότια χώρα. Οι εργαλειοτεχνίες του λαξευμένου λίθου αποτελούν ως εκ τούτου το αρχαιολογικό υλικό στο οποίο εστιάζει η μελέτη εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα που αφορούν στα λίθινα εργαλειακά σύνολα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η παρούσα έρευνα εφαρμόζει τόσο το μεθοδολογικό εργαλείο της εγχειρηματικής αλυσίδας για την ανάλυση των λιθοτεχνικών συνόλων όσο και αρχαιομετρικών μεθόδων μελέτης, όπως η διενέργεια λεπτών τομών για τον πετρογραφικό προσδιορισμό των λί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis investigates the technological and economic organization of the Bronze Age societies in Central and Northern Greece through lithic technology. From a geographical point of view, this study focuses on the northern and central mainland Greece (Macedonia, Western Thessaly, Epirus and Western Central Greece up to Phocis), areas in which the emerging societies of the Bronze Age present characteristics that differentiate them from those developed in the south. The aim of this study is to enrich the so far poorly published data concerning the chipped stone assemblages of the area and, therefore, fill a major research gap. Moreover, the methodological tool of chaîne opératoire is used for the analysis of chipped stone assemblages, as well as archaeometric study methods, such as the microscopic examination of thin sections for the petrographic determination of raw materials. In this way, there is an effort to reconstruct the raw material exchange networks and investigate, on the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/53229
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53229
ND
53229
Εναλλακτικός τίτλος
The Bronze Age societies of Central and Northern Greece under the scope of chipped stone tools: matters of raw material distribution and production of tools in domestic contexts
Συγγραφέας
Στεργίου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Κουρτέση-Φιλιππάκη Γεωργία
Παπαδάτος Ιωάννης
Πομώνης Παναγιώτης
Βαβουρανάκης Γεώργιος
Πετράκης Βασίλειος
Parkinson William
Orgeolet Raphael
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Προϊστορία
Λέξεις-κλειδιά
Λιθοτεχνίες; Πρώτες ύλες; Τεχνικές λάξευσης; Εποχή του χαλκού; Κεντρική Ελλάδα; Βόρεια Ελλάδα; Πυριτόλιθος; Λίθινα εργαλεία; Στοιχεία δρεπανιών; Αιχμές βελών; Προϊστορικές κοινωνίες; Οικιστικά περιβάλλοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.