Μελέτη του ρόλου της έλλειψης της Hsp70 στη φλεγμονώδη απόκριση in vivo και in vitro

Περίληψη

Οι πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας (Heat Shock Proteins - HSPs),συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης των 70-kDa (HSP70), είναι μια οικογένειαπρωτεϊνών υψηλής συντήρησης, γνωστές και ως «πρωτεΐνες απόκρισης στο στρες»,που εμπλέκονται στους βασικούς μηχανισμούς κυτταρικής προστασίας καιδιαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης. Η έκφρασητων HSPs επάγεται σημαντικά από πληθώρα παραγόντων και καταβολικά ερεθίσματα,όπως οξειδωτικό, θερμικό και μεταβολικό στρες, καθώς και, λοίμωξη, φλεγμονή καιέντονη άσκηση.Η γλουταμίνη (GLN) έχει δειχθεί ότι διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο έναντιφλεγμονωδών τραυματισμών και ασθενειών σε πειραματικά και κλινικά μοντέλα.Αρκετές μελέτες έχουν προτείνει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της μεσολαβούμενηςαπό GLN προστασίας και της ενισχυμένης έκφρασης της HSP70, αλλά ο ακριβήςμηχανισμός δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός.Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον μηχανισμό μέσω τουοποίου η HSP εμπλέκεται στη συστηματική φλεγμονή και την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Heat Shock proteins (HSPs), especially the 70-kDa heat shock protein (HSP70),are a family of highly conserved proteins, also known as “stress response proteins”,involved in the basic mechanisms of cellular protection and play key role in theregulation of the immune response. HSP expression is highly induced by different typesof agents and catabolic stimuli, such as oxidative, thermal and metabolic stresses aswell as, infection, inflammation and intense exercise.Glutamine (GLN) has been shownto play a protective role against inflammatory injury and illness in experimental andclinical settings. Several studies have suggested a bidirectional relationship betweenGLN-mediated protection and enhanced HSP70, but the exact mechanism is not fullyunderstood yet.The aim of the present study was to explore the mechanism through whichHSP70 is involved in systemic inflammation and the role of GLN as part of thismechanism. For this purpose, we utilized mice with specific deletion of the Hsp70.1and Hs ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53108
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53108
ND
53108
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the role of HSP70 deficiency in the inflammatory response in vivo and in vitro
Συγγραφέας
Πλατή, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας και Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βενυχάκη Μαρία
Μπριασούλης Γεώργιος
Καμπά Μαρία-Ελένη
Δημητρίου Ελένη
Τσατσάνης Χρήστος
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Ηλία Σταυρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Βασική ιατρική, άλλοι τομείς
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Ιατρική βιοχημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνη θερμικής καταπληξίας 70 ; Γλουταμίνη; Κυτοκίνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)